จีนเตรียมสร้าง แผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่ ปฏิรูปเพื่อพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง!!

สามารถผลิตพลังงานได้ถึง 40 เมกะวัตต์ การติดตั้งบนผืนน้ำ ผู้ผลิตให้เหตุผลว่า เมื่อแผ่นโซล่าเซลล์สัมผัสกับความเย็นของน้ำจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญจะได้ไม่เป็นการกินพื้นที่บนบกด้วย และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับโลกในอนาคต http://winne.ws/n16261

885 ผู้เข้าชม

จากชื่อเสียงเกี่ยวกับการปนเปื้อนของมลพิษและหมอกควันที่หนาแน่น

                แม้ว่าที่ผ่านมาจีนจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการปนเปื้อนของมลพิษและหมอกควันที่หนาแน่น แต่ในช่วงปีหลังๆ มานี้ พวกเขาได้พยายามทำความสะอาดและหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น

จีนมุ่งมั่นในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ตามเป้าหมายข้อตกลง Paris Agreement

                อย่างเช่น การสร้างกังหันลม สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำและติดตั้งโซลาเซลล์ทั่วประเทศ และล่าสุดได้สร้างโรงงานไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของจีนในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในอีกระดับหนึ่ง

                Sungrow Power Supply บริษัทผู้ผลิตโซลาเซลล์ดังกล่าวบอกว่า มันสามารถผลิตพลังงานได้ถึง 40 เมกะวัตต์ ที่เพียงพอต่อการใช้งานในบ้านกว่า 15,000 หลัง

                แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะเมื่อสิ้นปีที่แล้ว จีนได้ผลิตโซลาเซลล์ที่ผลิตพลังงานได้ 77.42 กิกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก และยังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2015 ด้วย

                และจากการรายงานของ National Energy Administration พบว่า พลังงานที่จีนใช้อยู่ทุกวันนี้ 11% เป็นพลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2030 จีนคาดหวังว่าจะต้องมีพลังงานดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 20% ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของข้อตกลงปารีสด้วย (Paris Agreement)

                ในส่วนของการติดตั้งบนผืนน้ำ ผู้ผลิตให้เหตุผลว่า เมื่อแผ่นโซล่าเซลล์สัมผัสกับความเย็นของน้ำจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญจะได้ไม่เป็นการกินพื้นที่บนบกด้วย

จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับโลกในอนาคต

                แม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกของการสร้างโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ แต่ก็ถือว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และถือเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีสำหรับโลกในอนาคต

ที่มา             :              shanghaiist l Inhabitat 

By                :              เหมียวขี้ส่อง       /      09/06/2560

                                      เว็บ catdumb.com            /          เรื่องราวรอบโลก

จีนเตรียมสร้าง แผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่ ปฏิรูปเพื่อพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง!!
จีนเตรียมสร้าง แผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่ ปฏิรูปเพื่อพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง!!
จีนเตรียมสร้าง แผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่ ปฏิรูปเพื่อพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง!!
แชร์