สื่อที่ไร้จรรยาบรรณก็เหมือนกระดาษเปื้อนหมึก "สื่อมั่วหนักปล่อยข่าว อดีต ผอ.พศ.เป็นเลขาฯ ธรรมกาย "

ชี้แจงความจริง, นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์, วัดพระธรรมกายสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ออกหนังสือชี้แจงความจริงโดยยืนยันว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.สำนักพุทธฯ ไม่เคยเป็นเลขานุการวัดพระธรรมกาย http://winne.ws/n16308

2.2 พัน ผู้เข้าชม
สื่อที่ไร้จรรยาบรรณก็เหมือนกระดาษเปื้อนหมึก "สื่อมั่วหนักปล่อยข่าว อดีต ผอ.พศ.เป็นเลขาฯ ธรรมกาย "

ชี้แจงความจริง, นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์, วัดพระธรรมกายสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ออกหนังสือชี้แจงความจริงโดยยืนยันว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.สำนักพุทธฯ ไม่เคยเป็นเลขานุการวัดพระธรรมกาย ตามที่สื่อไร้จรรยาบรรณบางสำนักฯ ได้นำเสนอข่าวเท็จ พร้อมการตัดแปะภาพผิดฝาผิดตัว ทั้งหยิบโยงข้อความว่า นายนพรัตน์ เคยเป็น "เลขานุการวัดพระธรรมกาย

สื่อที่ไร้จรรยาบรรณก็เหมือนกระดาษเปื้อนหมึก "สื่อมั่วหนักปล่อยข่าว อดีต ผอ.พศ.เป็นเลขาฯ ธรรมกาย "

วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จใส่ร้ายวัด วัดพระธรรมกายไม่มีตำแหน่งเลขานุการวัด และนายนพรัตน์ ไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆ ในวัดเลย ส่วนการร่วมบางกิจกรรมกับทางวัด เช่น ถวายสังฆทาน 323 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้นั้น เป็นการร่วมกิจกรรมตามปกติในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเท่านั้น

สื่อที่ไร้จรรยาบรรณก็เหมือนกระดาษเปื้อนหมึก "สื่อมั่วหนักปล่อยข่าว อดีต ผอ.พศ.เป็นเลขาฯ ธรรมกาย "

อนึ่งวัดพระธรรมกายขอใช้สิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ที่ให้ร้ายบิดเบือนข้อมูลในทุกกรณีสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย10 มิถุนายน 2560

ขอบคุณข้อมูล และภาพจากคมข่าว ออนไลน์Fb สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

แชร์