สื่อที่ไร้จรรยาบรรณก็เหมือนกระดาษเปื้อนหมึก "สื่อมั่วหนักปล่อยข่าว อดีต ผอ.พศ.เป็นเลขาฯ ธรรมกาย "

ชี้แจงความจริง, นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์, วัดพระธรรมกายสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ออกหนังสือชี้แจงความจริงโดยยืนยันว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.สำนักพุทธฯ ไม่เคยเป็นเลขานุการวัดพระธรรมกาย http://winne.ws/n16308

1.6 พัน ผู้เข้าชม
share

ชี้แจงความจริง, นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์, วัดพระธรรมกายสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ออกหนังสือชี้แจงความจริงโดยยืนยันว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.สำนักพุทธฯ ไม่เคยเป็นเลขานุการวัดพระธรรมกาย ตามที่สื่อไร้จรรยาบรรณบางสำนักฯ ได้นำเสนอข่าวเท็จ พร้อมการตัดแปะภาพผิดฝาผิดตัว ทั้งหยิบโยงข้อความว่า นายนพรัตน์ เคยเป็น "เลขานุการวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จใส่ร้ายวัด วัดพระธรรมกายไม่มีตำแหน่งเลขานุการวัด และนายนพรัตน์ ไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆ ในวัดเลย ส่วนการร่วมบางกิจกรรมกับทางวัด เช่น ถวายสังฆทาน 323 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้นั้น เป็นการร่วมกิจกรรมตามปกติในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเท่านั้น

อนึ่งวัดพระธรรมกายขอใช้สิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ที่ให้ร้ายบิดเบือนข้อมูลในทุกกรณีสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย10 มิถุนายน 2560

ขอบคุณข้อมูล และภาพจากคมข่าว ออนไลน์Fb สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

แชร์