ดุสิตโพล เผย ปชช.สะเทือนใจคดีฆ่าหั่นศพแอ๋ม สะท้อนสังคมไทยขาดคุณธรรม ศีลธรรม ไร้จิตสำนึก

เกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย โดยข่าวอาชญากรรมที่ประชาชนสะเทือนใจมากที่สุด อันดับ 1 คือ คดีฆ่าหั่นศพน้องแอ๋ม ร้อยละ 84.52 สะท้อนปัญหาความเสื่อมโทรมทางสังคมที่ตกต่ำของไทย คนขาดคุณธรรม ศีลธรรมและไร้จิตสำนึก http://winne.ws/n16312

787 ผู้เข้าชม
ดุสิตโพล เผย ปชช.สะเทือนใจคดีฆ่าหั่นศพแอ๋ม สะท้อนสังคมไทยขาดคุณธรรม ศีลธรรม ไร้จิตสำนึกแหล่งภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ

ดุสิตโพล เผย ประชาชนสะเทือนใจ คดีหั่นศพแอ๋ม,ฆ่าโบกปูนเณร จี้ลงโทษ เข้มงวดกฎหมาย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,149 คน ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 

เกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย โดยข่าวอาชญากรรมที่ประชาชนสะเทือนใจมากที่สุด

อันดับ 1 คือ คดีฆ่าหั่นศพน้องแอ๋ม ร้อยละ 84.52  

อันดับ 2  คดีฆ่าโบกปูนสามเณรปลื้ม ร้อยละ 75.04 และ

อันดับ 3 คดีฆ่าชิงทรัพย์ฟันคอหญิงวัยชรา ร้อยละ 67.57 

ส่วนประชาชนคิดอย่างไร กับข่าวอาชญากรรมต่าง ๆ ที่มีความโหดเหี้ยมมากขึ้นในทุกวันนี้นั้น 

อันดับ 1 แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสังคมที่ตกต่ำ ร้อยละ 79.65 

อันดับ 2 ร้อยละ 76.16 อยากให้ลงโทษผู้กระทำผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้น ร้อยละ 76.16 และ

อันดับ 3 ภาครัฐต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ร้อยละ 65.48 

ขณะที่ข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนปัญหาสังคมไทยอย่างไรบ้าง 

อันดับ 1 คนขาดคุณธรรม ศีลธรรม ไร้จิตสำนึก ร้อยละ 83.21 

อันดับ 2 เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นหนี้ ไม่มีเงิน ร้อยละ 80.27 และ

อันดับ 3 กฎหมายไม่เข้มงวด สองมาตรฐาน ร้อยละ 72.07

ดุสิตโพล เผย ปชช.สะเทือนใจคดีฆ่าหั่นศพแอ๋ม สะท้อนสังคมไทยขาดคุณธรรม ศีลธรรม ไร้จิตสำนึก

นอกจากนี้ ประชาชนมีแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างไร โดย

อันดับ 1 ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ทำให้สังคมน่าอยู่ ร้อยละ 75.54 

อันดับ 2 กฎหมายต้องเข้มแข็ง ลงโทษอย่างรุนแรงให้เป็นเยี่ยงอย่าง ร้อยละ 73.09 และ

อันดับ 3 รัฐบาลต้องพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ร้อยละ 67.20 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนคิดว่าสื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวอาชญากรรม ในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม คือ 

อันดับ 1 นำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ ข่าวเชิงบวก เป็นประโยชน์ ร้อยละ 68.55  

อันดับ 2 มีจรรยาบรรณและมาตรฐานในการนำเสนอข่าว  ร้อยละ 66.18 และ 

อันดับ 3 เสนออย่างระมัดระวัง รอบคอบ ไม่กระทบต่อรูปคดี ร้อยละ 60.69


ที่มา: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=789740

แชร์