บทบรรณาธิการ ความปวดร้าวของสังคมไทย ควรแก้ไขและเยียวยา อย่างไร ?

จากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลวันนี้ คงชี้ให้เห็นประเด็นที่สำคัญ เกี่ยวสภาพความตกต่ำ ของสังคมไทย อย่างชัดเจนและสอดคล้องกันด้วยเหตุและผล.. ? ความรู้สึกของประชาชน..เกี่ยวกับการรับรู้..ข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย (5-10 มิ.ย.2560 นี้) http://winne.ws/n16318

821 ผู้เข้าชม
บทบรรณาธิการ ความปวดร้าวของสังคมไทย ควรแก้ไขและเยียวยา อย่างไร ?

บทบรรณาธิการ ความปวดร้าวของสังคมไทย ควรแก้ไขและเยียวยาด้วยอะไร ?

จากผลการสำรวจของสถาบันสวนดุสิตโพลวันนี้ คงชี้ให้เห็นประเด็นที่สำคัญ เกี่ยวสภาพความตกต่ำ ของสังคมไทย อย่างชัดเจนและสอดคล้องกันด้วยเหตุและผล.. ?

ความรู้สึกของประชาชน..เกี่ยวกับการรับรู้..ข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย โดยข่าวอาชญากรรมที่ประชาชนสะเทือนใจมากที่สุด (5-10 มิ.ย.2560 นี้)

        อันดับ 1 คือ คดีฆ่าหั่นศพน้องแอ๋ม ร้อยละ 84.52  

         อันดับ 2  คดีฆ่าโบกปูนสามเณรปลื้ม ร้อยละ 75.04 และ

        อันดับ 3 คดีฆ่าชิงทรัพย์ฟันคอหญิงวัยชรา ร้อยละ 67.57 

ส่วนประชาชนคิดอย่างไร กับข่าวอาชญากรรมต่าง ๆ ที่มีความโหดเหี้ยมมากขึ้นในทุกวันนี้นั้น 

        อันดับ 1 แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสังคมที่ตกต่ำ ร้อยละ 79.65 

        อันดับ 2 ร้อยละ 76.16 อยากให้ลงโทษผู้กระทำผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้น ร้อยละ 76.16 และ

        อันดับ 3 ภาครัฐต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ร้อยละ 65.48 

ขณะที่ข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนปัญหาสังคมไทยอย่างไรบ้าง 

        อันดับ 1 คนขาดคุณธรรม ศีลธรรม ไร้จิตสำนึก ร้อยละ 83.21 

        อันดับ 2 เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นหนี้ ไม่มีเงิน ร้อยละ 80.27 และ

        อันดับ 3 กฎหมายไม่เข้มงวด สองมาตรฐาน ร้อยละ 72.07

        จากสถิติผลโพลชี้ให้เห็นว่า ประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 83.21 ที่มองเห็นถึงความบกพร่องทางศีลธรรม คุณธรรม ของคนไทยในสังคมยุคนี้ เหตุผลที่ทำให้เกิดสถานการณ์อันโหดร้าย อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นนี้กับสังคมไทย เป็นเพราะอะไร ?

       จากผลโพลชี้ให้เห็นอีกว่าจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ประชาชนเป็นหนี้ ขาดแคลนทรัพย์ และตามมาด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด และเป็น 2 มาตรฐาน ทำให้เรารู้อะไร ?

แชร์