งานวิจัยเผย ‘ลูกคนเดียว’ มีพัฒนาการทางด้านลักษณะนิสัย แตกต่างไปจาก ‘เด็กที่มีพี่น้อง’

เด็กที่เป็นลูกคนเดียวจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศกว่า แต่พวกเขาจะมีลักษณะทางบุคลิกภาพที่น่าพอใจน้อยกว่า หรือกล่าวคือพวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีความเห็นแก่ตัว ต้องการที่พึ่งพิง และเข้าสังคมได้ยากกว่า http://winne.ws/n16329

1.2 พัน ผู้เข้าชม

ปัจจัยที่ทำให้อุปนิสัยของลูกๆ เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่แตกต่างกัน

           เราคงจะเข้าใจกันดีว่าอุปนิสัยของลูกๆ นั้นจะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ และสภาพแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยให้พวกเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

           แต่จากผลงานวิจัยล่าสุดก็พบว่า จริงๆ แล้วการเป็นลูกคนเดียว หรือมีพี่น้อง ก็อาจจะส่งผลกับสมองที่เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอุปนิสัย และบุคลิกของเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะ!?

           งานวิจัยชิ้นนี้มาจากมหาวิทยาลัยซีหนาน ที่ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยนักวิจัยได้ทำการศึกษาจากอาสาสมัครที่อยู่ในวัยนักศึกษาทั้งหมด 250 คน

           ซึ่งแบ่งออกเป็นคนที่เป็นลูกคนเดียว 50% และอีก 50% ก็เป็นเด็กที่เกิดมามีพี่น้อง โดยศึกษาถึงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเข้าสังคม และบุคลิกภาพ ด้วยวิธีการสแกนสมองและให้เข้าร่วมตอบบทสัมภาษณ์

ความแตกต่างกันทางบุคลิกภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจน

           จากการศึกษาก็พบว่ามันมีความแตกต่างกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างเด็กที่เป็นลูกคนเดียวกับเด็กที่มีพี่น้อง…

           เด็กที่เป็นลูกคนเดียวจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศกว่า แต่พวกเขาจะมีลักษณะทางบุคลิกภาพที่น่าพอใจน้อยกว่า หรือกล่าวคือพวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีความเห็นแก่ตัว ต้องการที่พึ่งพิง และเข้าสังคมได้ยากกว่า

           เท่านั้นยังไม่พอนักวิจัยยังเปิดเผยอีกว่า ความแตกต่างของพวกเขาไม่ได้แสดงให้เห็นผ่านการตอบคำถามในการสัมภาษณ์เท่านั้น แต่สมองของพวกเขาก็ยังมีการพัฒนาการที่แตกต่างกันด้วย

ความแตกต่างกันในส่วนที่เป็นสีเทาอยู่ในสมอง

           นักวิจัยพบว่าเด็กที่เป็นลูกคนเดียวนั้น จะมีส่วนที่เป็นสีเทาอยู่ในสมองส่วนข้างมากกว่าเด็กที่เกิดมามีพี่น้อง ซึ่งส่วนนี้จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

           แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของคอร์เทกซ์กลีบหน้าผากส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) กลับมีส่วนสีเทาน้อยกว่า และส่วนนี้เองก็เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการทำความเข้าใจกับตนเอง และการปฏิบัติต่อผู้อื่น

ที่มา             :             twentytwowords 

By                :             เหมียวหง่าว    /      11/06/2560

                                     เว็บ catdumb.com           /          Hightlight      

งานวิจัยเผย ‘ลูกคนเดียว’ มีพัฒนาการทางด้านลักษณะนิสัย แตกต่างไปจาก ‘เด็กที่มีพี่น้อง’
งานวิจัยเผย ‘ลูกคนเดียว’ มีพัฒนาการทางด้านลักษณะนิสัย แตกต่างไปจาก ‘เด็กที่มีพี่น้อง’
งานวิจัยเผย ‘ลูกคนเดียว’ มีพัฒนาการทางด้านลักษณะนิสัย แตกต่างไปจาก ‘เด็กที่มีพี่น้อง’
งานวิจัยเผย ‘ลูกคนเดียว’ มีพัฒนาการทางด้านลักษณะนิสัย แตกต่างไปจาก ‘เด็กที่มีพี่น้อง’
งานวิจัยเผย ‘ลูกคนเดียว’ มีพัฒนาการทางด้านลักษณะนิสัย แตกต่างไปจาก ‘เด็กที่มีพี่น้อง’
แชร์