เจ้จ๋านักธุรกิจชื่อดังเมืองนครฯแจกข้าวกล่องให้กินฟรีๆ...มาแล้ว6ปี

ตระกูลของตนประกอบธุรกิจห้างค้าผ้าโชคดีอยู่คู่เมืองนครศรีธรรมราชมายาวนาน และถือว่าได้อะไรจากคนนครศรีธรรมราชและสังคมมามากแล้ว จึงอยากตอบแทนสังคมบ้างโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน http://winne.ws/n16361

583 ผู้เข้าชม

นางอัมพาพันธ์ อมรวานิชย์ อายุ 64 ปี หรือ ”เจ้จ๋า” นักธุรกิจชื่อดังเจ้าของห้างผ้าโชคดี    ได้ทำอาหารแจกฟรีทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ โดยจะนำมาตั้งโต๊ะแจกด้วยตัวเองในช่วงเวลา 11.00-12.00 น. และทำอย่างนี้มานานเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยเริ่มจากปีแรกแจก 50 ห่อ และเพิ่มเป็น 100 ห่อ 200 ห่อ และ 300 ห่อมาจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีทำให้มีผู้มารับข้าวห่อเพิ่มมากขึ้นจนต้องเพิ่มจำนวนข้าวห่อเป็นวันละ 500 ห่อ ในแต่ละวันจะใช้เวลาแจกแค่ 30 นาทีก็หมดแล้ว 

สำหรับเมนูอาหารตนจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แต่จะเน้นอาหารมังสวิรัติ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยตั้งเป็นโรงทานที่หน้าห้างผ้า แต่มีปัญหาเรื่องการจราจร จึงไม่สามารถตั้งได้จึงเปลี่ยนทำอาหารใส่ห่อมาแจกแทน

"ตระกูลของตนประกอบธุรกิจห้างค้าผ้าโชคดีอยู่คู่เมืองนครศรีธรรมราชมายาวนาน และถือว่าได้อะไรจากคนนครศรีธรรมราชและสังคมมามากแล้ว จึงอยากตอบแทนสังคมบ้างโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน ยากไร้ที่สังคมยังต้องช่วยเหลือเติมเต็ม ซึ่งตนไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรตอบแทนจากการแจกข้าวห่อช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ เพราะแค่

ทำแล้วมีความสุขใจก็ถือว่าคุ้มค่าเป็นกำไรชีวิตแล้ว เกิดเป็นมนุษย์ตายไปก็เอาทรัพย์สิน เงินทองไปไม่ได้เลย เมื่อยังมีชีวิตอยู่จะเอาอะไรกันนักหนา โดยตนจะแจกอาหารต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะตายจากโลกนี้ไป ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารวันละ 5,000 บาท เฉลี่ยเดือนละกว่า 150,000 บาทเศษ"

เจ้จ๋านักธุรกิจชื่อดังเมืองนครฯแจกข้าวกล่องให้กินฟรีๆ...มาแล้ว6ปี
แชร์