กรมขนส่งทางบกเตือน!กรอบป้ายทะเบียนสกรีนลายประมูลผิดกฎหมาย ทั้งปรับทั้งจับ

กรอบป้ายทะเบียน ประมูล​ ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ​ตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรอบป้ายทะเบียนประมูล ผิดกฎหมายทั้งผู้ค้า และผู้ใช้ http://winne.ws/n16362

1.1 พัน ผู้เข้าชม
กรมขนส่งทางบกเตือน!กรอบป้ายทะเบียนสกรีนลายประมูลผิดกฎหมาย ทั้งปรับทั้งจับ

ป้ายทะเบียนรถ กรอบป้ายทะเบียน ประมูล​ ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ​ตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรอบป้ายทะเบียนประมูล ผิดกฎหมายทั้งผู้ค้า และผู้ใช้ 

 กรมการขนส่งทางบก​แจ้งเตือน การใช้กรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูล มีความผิดตามกฎหมาย พร้อมดำเนินการแจ้งความเอาผิดทางอาญากับผู้ผลิตและ ผู้จำหน่ายทุกราย ฐานปลอมแปลงเอกสารราชการ และหลอกลวงประชาชน สร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้พบเห็น ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ราชการ      

กรมขนส่งทางบกเตือน!กรอบป้ายทะเบียนสกรีนลายประมูลผิดกฎหมาย ทั้งปรับทั้งจับ

 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาเชิญชวน เนื่องจากการใช้กรอบป้ายทะเบียนสกรีนลวดลายกราฟิกเลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูลมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ฐานแสดงแผ่นป้ายไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นป้ายทะเบียนประมูล ต้องระวางโทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนกรณีทำป้ายใหม่ทั้งแผ่น เลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกแต่เป็นหมายเลขทะเบียนเดิม มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ฐานติดป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ป้ายซึ่งนายทะเบียนออกให้ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกัน

กรมขนส่งทางบกเตือน!กรอบป้ายทะเบียนสกรีนลายประมูลผิดกฎหมาย ทั้งปรับทั้งจับ

​เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ​นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบพบการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการจำหน่ายกรอบป้ายทะเบียนสกรีนลวดลายกราฟิก (Graphic) เลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูล ป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถ เมื่อนำไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถจะทำให้มองเห็นเป็นป้ายทะเบียนกราฟิกที่กรมการขนส่งทางบกออกให้สำหรับหมายเลขทะเบียนรถสวยที่ผ่านการประมูลกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับป้ายทะเบียนรถทั่วไปได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกกรณี โดยรวบรวมเบาะแสจากประชาชนที่ร้องเรียนผ่านทุกช่องทาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายอาญาอย่างเด็ดขาดกับผู้ผลิตและ ผู้จำหน่าย ฐานปลอมแปลงเอกสารราชการ หลอกลวงประชาชน และสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้พบเห็น ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นป้ายทะเบียนประมูล ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ราชการ ป้ายทะเบียนรถ 

กรมขนส่งทางบกเตือน!กรอบป้ายทะเบียนสกรีนลายประมูลผิดกฎหมาย ทั้งปรับทั้งจับ

นอกจากนี้ หากตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม หมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับป้ายวงกลม ไม่ตรงกับสำเนารถ และรายละเอียดของตัวรถซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอมต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และอาจถูกยึดรถ เพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถเนื่องจากอาจเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมา หรือนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน​กรมขนส่ง​ โทร.​ 1584 ข้อมูลจาก กรมขนส่งทางบก ประเด็นที่เกี่ยวข้องทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถยนต์ข่าวรถยนต์ข่าวรถยนต์คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? 


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://car.kapook.com/view173240.html

แชร์