เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯแนะ...การทำบุญอย่างไรไม่ให้สูญเปล่า?

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กล่าวว่าบุญกุศลนั้นทำไปแล้วไม่สูญเปล่า จะต้องได้กับผู้ทำเอง แล้วก็ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับผู้อื่นด้วย ที่อุทิศไปให้แล้วผู้อื่นก็อนุโมทนาก็ถือว่าเขาก็ได้บุญกุศล http://winne.ws/n16374

1.1 พัน ผู้เข้าชม
เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯแนะ...การทำบุญอย่างไรไม่ให้สูญเปล่า?

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม พระเถระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม มีเมตตา เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็น ได้แสดงธรรมบรรยายไขปริศนา “การทำบุญอย่างไรไม่ให้สูญเปล่า” ในเวทีธรรมฯ

ท่านได้กล่าวว่า "บุญกุศลนั้นทำไปแล้วไม่สูญเปล่า จะต้องได้กับผู้ทำเอง แล้วก็ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับผู้อื่นด้วย ที่อุทิศไปให้แล้วผู้อื่นก็อนุโมทนาก็ถือว่าเขาก็ได้บุญกุศล"  การทำบุญใช่ว่าจะมีแต่การตักบาตร ถวายสังฆทานเพียงอย่างเดียว การทำบุญมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการพฤติสุจริต ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ การมีวจีสุจริต ไม่พูดเท็จ หรือพูดส่อเสียด การมีมโนสุจริต การประพฤติดีทางใจ ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น

เมื่อทราบกันอย่างนี้แล้ว เรามาทำบุญทำกุศลกันดีกว่านะ บุญจะได้ติดตัวคนทำไปทั้งโลกนี้และโลกหน้าเลยทีเดียว จะได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ และนิพพานสมบัติ เอาเป็นว่ามีแต่สิ่งดีๆต่อตัวผู้กระทำความดีแน่นอน ล้านเปอร์เซนต์จ้า!!

แชร์