ขนส่งจ.กาฬสินธุ์ เป็นปธ.ประชุมสัมมนาผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ

การสัมมนาครั้งนี้ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักฐานเอกสารประกอบคำขอหนังสืออนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียน และการปรับปรุงสภาพตัวรถให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน http://winne.ws/n16453

464 ผู้เข้าชม
ขนส่งจ.กาฬสินธุ์ เป็นปธ.ประชุมสัมมนาผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ

ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ติวเข้มผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เน้นความปลอดภัย และสมรรถภาพรถ มาตรการเข้มเริ่ม 1 ก.ค.นี้

นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมสัมมนาผู้ประกอบการรถโดยสารรับส่งนักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่ง ช่างตรวจสภาพรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน และเจ้าของรถ จำนวน 85 ราย ใน 18 อำเภอ พร้อมตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา 

นายชีพ กล่าวว่า รถโดยสารนักเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน เป็นผู้ประกอบการขนส่งอีกประเภทหนึ่งที่ต้องคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยให้มาก โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมักจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง โดยสาเหตุก็มาจากการนำรถไปดัดแปลงผิดประเภท การใช้รถผิดประเภท รวมถึงผู้ขับรถประมาท ในส่วนของรถรับส่งนักเรียนจะต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการรถโดยสารนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจ และเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่เป็นนักเรียน มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ในการสัมมนาครั้งนี้ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักฐานเอกสารประกอบคำขอหนังสืออนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียน และการปรับปรุงสภาพตัวรถให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ชี้แจงให้ทราบด้วยว่าหากนำรถมาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน โดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน มีความผิดตามมาตรา 60 แห่ง พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

รวมทั้งการใช้รถผิดประเภทที่หากพบว่ามีการนำรถบรรทุกขนส่งมาดัดแปลงเป็นรถรับส่งนักเรียนจะมีโทษทั้งจำและปรับตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยช่วงนี้ทางขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ ได้ให้ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนเข้ามาดำเนินการขอใบอนุญาต และปรับปรุงรถให้ถูกต้องก่อนจะเริ่มจับปรับจริงอย่างเคร่งครัดในวันที่ 1 ก.ค. 2560 นี้

ที่มา: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=791394

ขนส่งจ.กาฬสินธุ์ เป็นปธ.ประชุมสัมมนาผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ
ขนส่งจ.กาฬสินธุ์ เป็นปธ.ประชุมสัมมนาผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ
ขนส่งจ.กาฬสินธุ์ เป็นปธ.ประชุมสัมมนาผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ
แชร์