รู้จัก! ช้างเอราวัณ กันเถอะ

รู้จัก! ช้างเอราวัณ กันเถอะ ได้นำบางส่วนจากบทกวีร้อยกรองเรื่อง นิ ร า ศ ป ร โ ล ก ของ พระมหากวีวรรณ (วงษ์ประเสริฐ)..เข้าใจว่า ท่านนำเนื้อหาหลักมาจากพระสุตตันตปิฎก เกี่ยวกับ เปตวัตถุและวิมานวัตถุ ครับ http://winne.ws/n16459

1.3 พัน ผู้เข้าชม
share

เห็นช้างเอ ราวัณ พรรณผุดผ่อง

พร้อมกระพอง สามสิบสาม งามสดสี

มณฑปแก้ว แวววาม งดงามดี

สถิตที่ ฐานกลาง วางกระพอง

ธงแก้วเก็จ เจ็ดเสา เสลาสูง

หนึ่งโยชน์จูง จิตหวาม ยามแลจ้อง

ชายธงดี มีกริ่ง กระดิ่งทอง

ลมโลมร้อง ไพเราะ เพราะจับใจ


บางส่วนจากบทกวีร้อยกรองเรื่อง นิ ร า ศ ป ร โ ล ก ของ พระมหากวีวรรณ (วงษ์ประเสริฐ) 

เข้าใจว่า ท่านนำเนื้อหาหลักมาจากพระสุตตันตปิฎก เกี่ยวกับ เปตวัตถุและวิมานวัตถุ  ครับ

อ่านเพิ่มได้ที่: http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2009/02/Y7565884/Y7565884.html

แชร์