ปลื้ม! ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ

วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย 2560 พิธีภาคสาย สาธุชนร่วมกันสวดธรรมจักร 400 จบ ปฏิบัติธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่ายพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่สร้างศูนย์ฯ- ฟังอนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพจากสามเณร พร้อมรับฟังโอวาท http://winne.ws/n16464

1.4 พัน ผู้เข้าชม
ปลื้ม! ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ 

วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย 2560 พิธีภาคสาย สาธุชนร่วมกันสวดธรรมจักร 400 จบ ปฏิบัติธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  ภาคบ่ายพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่สร้างศูนย์ฯ- ฟังอนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพจากสามเณร พร้อมรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากประธานสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระหลายรูป สาธุชนร่วมงานคับคั่ง เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ/ค่ะ 

พบกันบุญครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 14 ต.ค.60 ร่วมทอดกฐินเติมเต็ม"ซื้อ"ที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา"ซ่อม" บำรุงอาคารอบรมเยาวชน และเพื่อสมทบทุน "สร้าง" ศีลธรรม เช่น อบรมเยาวชน บวชพระบวชเณร เป็นต้น ขอกราบอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

ปลื้ม! ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ
ปลื้ม! ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ
ปลื้ม! ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ
ปลื้ม! ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ
ปลื้ม! ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ
ปลื้ม! ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ
ปลื้ม! ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ
ปลื้ม! ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฯ
แชร์