ทำไมต้องใส่ชุดขาวมาวัด

เราชาวพุทธเวลามาวัด หรือไปร่วมงานบุญต่าง ๆ ควรแต่งกายด้วยชุดขาว ๆ ที่สุภาพเรียบร้อย การสวมใส่ชุดขาว ๆ จะมีอานิสงส์มากมาย http://winne.ws/n16475

3.8 พัน ผู้เข้าชม

ทำไมต้องใส่ชุดขาวมาวัด

เป็นคำถามในใจหลาย ๆ คน ว่าทำไมไปวัดต้องแต่งชุดขาวให้ยุ่งยาก ใส่ชุดสีอื่นไม่ดีกว่าหรือจะได้สะดวก  แต่พอใส่ชุดขาวมาวัดก็รู้สึกดี ใจสงบและสบายตามีระเบียบ เพราะแต่งกายด้วยสีขาวสะอาดตาหมือนกันหมด เป็นการวางรากฐานการมาวัดและการแต่งกายที่เสมอภาค มาดูเหตุผลว่าทำไมเราควรมาวัดใส่ชุดสุภาพสีขาว

ทำไมต้องใส่ชุดขาวมาวัด

"เราชาวพุทธเวลามาวัด หรือไปร่วมงานบุญต่าง ๆ ควรแต่งกายด้วยชุดขาว ๆ ที่สุภาพเรียบร้อย การสวมใส่ชุดขาว ๆ จะมีอานิสงส์ดังต่อไปนี้ คือ 

1.ชุดขาวจะทำให้เราเกิดจิตสำนึกในการเป็นอุบาสกอุบาสิกา ผู้นั่งใกล้ต่อพระรัตนตรัยมากขึ้น ทำให้เกิดความสำรวม ระมัดระวังกิริยามารยาทไปโดยอัตโนมัติ  

2.ทำให้จิตใจสงบ สะอาด ผ่องใส เป็นการเตรียมตัวก่อนการฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เป็นเหตุให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย  

3.ประหยัดและเกิดความเสมอภาค ไม่มีการประกวดประชันกันว่า ใครรวย ใครจน ใครสวย ใครหล่อ พอเข้าวัดทุกคนเสมอภาค เหมือนกันหมดในการสร้างบารมี สร้างความดี

  4.ทำให้บำเพ็ญบุญได้เต็มที่ เพราะใส่ชุดขาวจะทำให้ไปเที่ยวที่อื่น ได้น้อยลง  

5.ดูแล้วงดงามตา เป็นที่เลื่อมใสแก่มหาชนทั้งหลาย"


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกาย

แชร์