รู้ไหม???ครอบครัวเราสร้างคนประเภทไหนขึ้นมาให้กับสังคม

ครอบครัวเราสร้างคนประเภทไหนขึ้นมา เราก็จะได้คนประเภทนั้นขึ้นมาเป็นผู้นำครอบครัว http://winne.ws/n16481

443 ผู้เข้าชม
รู้ไหม???ครอบครัวเราสร้างคนประเภทไหนขึ้นมาให้กับสังคม

ครอบครัวเราสร้างคนประเภทไหนขึ้นมาเราก็จะได้คนประเภทนั้นขึ้นมาเป็นผู้นำครอบครัว

1. นักทำงาน 

2. นักคิด 

3. นักทำลาย

ถ้าสร้างนักทำงาน 

ก็คิดเอง ทำเอง ลงทุนเอง แก้ปัญหาเอง 

ถ้าสร้างนักคิด 

ก็คิดอย่างเดียวแต่ไม่ยอมเหนื่อย 

พูดอย่างเดียวแต่ไม่ยอมทำ 

ผลคือทำงานไม่เป็น แก้ปัญหาไม่เป็น

ถ้าสร้างนักทำลาย 

ก็ทำเป็นแต่ลอกผลงาน ปล้นผลงาน 

กีดกันผลงาน ทำลายผลงานคนอื่น

ปัญหาของนักทำงาน 

คือ ทำไปแล้ว เงินทุนไม่พอ

ต้องวิ่งหาทุน ต้องจัดกิจกรรม ต้องโปรโมท 

เพื่อหาทุนมาเลี้ยงทีมมาเลี้ยงงาน

ปัญหาของนักคิด คือ 

คิดแล้วไม่มีคนทำงาน

เพราะคิดได้ แต่ไม่มีคนทำ 

เพราะคิดได้ แต่จัดกิจกรรมหาทุนหาทีมไม่เป็น 

ปัญหาของนักทำลาย คือ ไม่มีผลงาน 

เพราะคิดไม่เป็น จึงต้องลอกผลงาน

เพราะทำงานไม่เป็น จึงไม่มีผลงาน 

เราอยากให้สังคมเจริญก้าวหน้า 

ก็ต้องถามว่าตัวเราเป็นคนแบบไหน

เราสร้างคนแบบไหนขึ้นมาในครอบครัว

และเราสนับสนุนคนแบบไหนขึ้นมาเป็นผู้นำสังคม

ปัญหาสังคมจึงเป็นภาพสะท้อนการพัฒนาตัวเรา

และการสร้างคนของประเทศนั้นได้อย่างชัดเจน

Cr.Ptreetep Cinunguro


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1658571354171660&id=100000564350128

www.google.co.th

แชร์