ชาวอังกฤษกว่า 100 ท่าน สนใจฝึกสมาธิตามแนวทางในพระพุทธศาสนา

สำนักงานใหญ่ธนาคารบาร์เคลย์ (Barclays Bank Head Office) ณ คานารี่ วูฟ ลอนดอน (Canary Wharf London) ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไปเทศน์สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม (สมาธิ) ในแนวทางพระพุทธศาสนา ให้พนักงาน 100 กว่าคน http://winne.ws/n16493

1.1 พัน ผู้เข้าชม
ชาวอังกฤษกว่า 100 ท่าน สนใจฝึกสมาธิตามแนวทางในพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานใหญ่ธนาคารบาร์เคลย์ (Barclays Bank Head Office) ณ คานารี่ วูฟ ลอนดอน (Canary Wharf London) ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไปเทศน์สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม (สมาธิ) ในแนวทางพระพุทธศาสนา นำเทศน์สอนโดย พระมหาประสาร สมาจาโร จากประสบการณ์ฝึกสมาธิของท่าน

ชาวอังกฤษกว่า 100 ท่าน สนใจฝึกสมาธิตามแนวทางในพระพุทธศาสนา
ชาวอังกฤษกว่า 100 ท่าน สนใจฝึกสมาธิตามแนวทางในพระพุทธศาสนา

" On Monday19th June. We were delighted to be invited back to Barclays Bank Head Office at Canary Wharf London to guide meditation and give a talk: The Basic concepts of Buddhism by Ven.Prasansamacaro who is one of our well respected experienced senior Monks.

With an audience of around 100 members of staff. They were pleased to be led and guided to meditate. It was a great success as they learnt about where their home of the mind is. They enjoyed practicing meditation as meditation made them feel calm, relaxed and happy.

Regarding the The Basic Concepts of Buddhism which is related to 'Cause and Effect'

"Cause" - selfish, desires rooted.

Effect - Pain and suffering

"Cause" - Self Development based on generosity, self discipline/ moral rules and Mediation

Effect - Happiness.

All of our participants got benefits from listening to these 3 concepts.

We had lots of positive feedback and they will definitely use the Basic Buddhist Concepts and meditate in their daily life as they understand that everyone can benefit from Meditation, as it can reduce stress, improve your ability at work by improving concentration, memory. Also it helps to have a happier relationship with work colleges.

After 30 minutes of guided mediation many of the participants said the had enjoyed the feeling of peace.

The participants were eager to ask questions with regards to Buddhism and the practice of Meditation and how they can incorporate into their every day work life.

At the end of the time there our teaching Monks gave blessing to all the staff to share Love and Kindness to everybody in their life's and around the world.

Rejoice in all of your merits.


Cr. https://www.facebook.com/sanitwong/posts/10203377363910118

ชาวอังกฤษกว่า 100 ท่าน สนใจฝึกสมาธิตามแนวทางในพระพุทธศาสนา
ชาวอังกฤษกว่า 100 ท่าน สนใจฝึกสมาธิตามแนวทางในพระพุทธศาสนา
แชร์