สมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป ไต้หวัน ประชุมสรุปงานเฉลิมฉลองสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

สมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป ไต้หวัน จัดประชุมสรุปงานเฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า โดยได้เชิญองค์กรภาคีเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า http://winne.ws/n16552

784 ผู้เข้าชม
สมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป ไต้หวัน ประชุมสรุปงานเฉลิมฉลองสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

สมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป ไต้หวัน จัดประชุมสรุปงานเฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า ในเทศกาลสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

สมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป ไต้หวัน จัดประชุมสรุปงานเฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า โดยได้เชิญองค์กรภาคีเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า ของนครนิวไทเป ไต้หวัน ประจำปีพุทธศักราช 2560 และหารือเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้าในปีต่อ ๆ ไป

ในการนี้ท่านธรรมาจารย์จิ้งเย่า ประธานสมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป ไต้หวัน ได้มอบโล่ขอบคุณ แด่ วัดพระธรรมกาย ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม และได้ร่วมออกบู้ทเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในงานสัปดาห์เฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า ในฐานะตัวแทนพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท โดยมี พระมหาธณัช เชฎฺฐธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายในการรับมอบ

ลูกพระธรรมไทเป เอาบุญมาฝากทุกท่านนะ

//แอดมินไทเป

แชร์