เพราะสื่อชี้นำ สังคมถึงรุนแรงหยาบคายแม้กับศาสนา ?

สังคมพิพากษาตามสื่อที่พาดหัวครั้งแรก สร้างให้คนด่าพระสนุกปาก ทำบาปหยาบคาย แม้แต่กับพระสงฆ์ สังคมจึงขาดความเคารพกัน แค่มองหน้าก็มีเรื่องฆ่าฟันกัน เพราะอะไรเพราะสื่อสร้างสังคมให้เกิดความแตกแยก ? http://winne.ws/n16586

90 ผู้เข้าชม

ดูข่าวที่ออกมาทุกวันนี้มีแต่เรื่องราวที่ชี้นำให้คนในสังคมสับสน ชี้นำให้คนวิพากวิจารณ์พระในทางเสียหาย ข่าวกว่า 90 % ที่นำเสนอเกี่ยวกับพระล้วนเรื่องราวที่เป็นแง่ลบกับพระพุทธศาสนากับวัดและพระสงฆ์ ทั้งที่เรื่องจริงกับข่าวที่นำเสนอนั้นขาดข้อมูลความจริง ขาดหลักและเหตุผล เกือบ 100% ข่าวที่พาดหัวนำเสนอวันแรกกับข่าวที่นำเสนอวันต่อ ๆ มาแทบจะคนละเรื่องกัน

เช่นข่าวสามณรปลื้มที่ถูกฆ่าฝังในวัดวังตะวันตก

สื่อหลายสำนักออกข่าวใหญ่โต ว่า "พระฆ่าเณร"

ความจริงของวันต่อ ๆ มาคือคนฆ่าไม่ใช่พระ แต่เป็นคนพอฆ่าสามเณรแล้ว อาจจะสำนึกบาปหรือจะด้วยเหตุใดก็ตาม คนนั้นก็มาบวชพระทีหลัง

แต่ข่าวออกข่าวเอามันส์ เพื่อขายข่าว  ทำให้เป็นข่าวฮือฮา ผลออกมาคนด่าวิจารณ์พระได้บาปกันไป

นี่แค่ตัวอย่างเดียวที่เห็น อีกหลาย ๆตัวอย่างเช่นพระ เมาเหล้า มั่วสีกา แต่พอข่าวออกมาคือพระโดนวางยาและโดนแบล็คเมย์

เพราะสื่อชี้นำ สังคมถึงรุนแรงหยาบคายแม้กับศาสนา ?
เพราะสื่อชี้นำ สังคมถึงรุนแรงหยาบคายแม้กับศาสนา ?

สื่อหลายสำนักออกข่าวใหญ่โต ว่า "พระฆ่าเณร" ความจริงของวันต่อ ๆ มาคือคนฆ่าไม่ใช่พระ แต่เป็นคนพอฆ่าสามเณรแล้ว อาจจะสำนึกบาปหรือจะด้วยเหตุใดก็ตาม คนนั้นก็มาบวชพระทีหลัง

เพราะสื่อชี้นำ สังคมถึงรุนแรงหยาบคายแม้กับศาสนา ?

แต่เชื่อไหมพอความจริงปรากฎสื่อบางพวกจะทำเป็นหูหนวก ตาบอดไม่รู้ไม่ชี้ บางทีลงแก้ข่าวในกรอบเล็ก ๆ หน้าในที่ไม่ค่อยมีคนสนใจ แต่ก็ทำให้สังคมพิพากษาตามสื่อที่พาดหัวครั้งแรก สร้างให้คนด่าพระสนุกปาก ทำบาปหยาบคาย แม้แต่กับพระสงฆ์ สังคมจึงขาดความเคารพกัน แค่มองหน้าก็มีเรื่องฆ่าฟันกัน เพราะอะไรเพราะสื่อสร้างสังคมให้เกิดความแตกแยก ?

สื่อหลายสำนักออกข่าวใหญ่โต ว่า "พระฆ่าเณร" ความจริงของวันต่อ ๆ มาคือคนฆ่าไม่ใช่พระ แต่เป็นคนพอฆ่าสามเณรแล้ว อาจจะสำนึกบาปหรือจะด้วยเหตุใดก็ตาม คนนั้นก็มาบวชพระทีหลัง

เพราะสื่อชี้นำ สังคมถึงรุนแรงหยาบคายแม้กับศาสนา ?

ข่าวพระปลอมบวช สื่อสับสนอะไรไหม ?

คนปลอมเป็นพระ ไม่ใช่พระมาปลอมบวช

ถ้าเป็นพระท่านก็บวชอยู่แล้ว

สื่อนำเสนอไปให้คนมาวิจารณ์พระให้คนเสื่อมศรัทธา ? 

จริง ๆ แล้วสื่อควรนำเสนอในแง่ของคนที่หลอกลวง เอาศาสนามาย่ำยี มาหากินควรสนับสนุนให้ลงโทษคนที่ปลอมมาทำร้ายจิตใจชาวพุทธ

คนปลอมเป็นพระเพื่อดำรงชีพตนเอง ไม่ใช่บวชเพื่ออายุพระพุทธศาสนา

เพราะสื่อชี้นำ สังคมถึงรุนแรงหยาบคายแม้กับศาสนา ?
เพราะสื่อชี้นำ สังคมถึงรุนแรงหยาบคายแม้กับศาสนา ?

#จับคนปลอมเป็นพระเรี่ยไรเงิน หลังโดนหนุ่มบี้ขอดูใบสุทธิ สวนกลับ "อยากตายใช่ไหม"

http://news.sanook.com/2473234/

ฝากไว้พิจารณา ..????

#เบื้องต้นการใช้วาจากับสมณะหรือพระสงฆ์นักบวชในศาสนาควรใช้วาจาสุภาพและให้มีความนอบน้อมไว้ก่อน จึงจะสมควรแก่พุทธบริษัทที่นับถือพระพุทธศาสนา อันมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ..????

ไม่ควรใช้วาจา จ้วงจาบหยาบคายมันเป็นการแสดงถึงความไม่เคารพ และ ย่อมเป็นการยั่วยุให้เกิดโทสะ เพราะผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ย่อมมิอาจระงับโทสะได้หากถูกรุกเร่าอย่างต่อเนื่อง

และเหมือนการประจานกัน ย่อมเกิดความอายทั้งคนดีและคนชั่วย่อมมีกิเลสโทสะเหมือนกัน

สมควรแสดงวาจา หรือ กิริยาที่นอบน้อมเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในพระศาสนาจะสมควรกว่า ไม่เป็นการยั่วโทสะ เช่นนี้ 

หากจะตรวจสอบ หรือ ต้องการทราบความจริงว่าเป็นภิกษุที่บวชถูกต้องหรือไม่

ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใกล้เคียง และ แจ้งเจ้าอาวาสวัดในวัดใกล้เคียง

เพราะมีเจ้าหน้าที่ของวัด คือ "พระวินยาธิการ" ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งตำรวจของพระ มีหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามและดำเนินการในด้านพระธรรมวินัยของนักบวชในพระศาสนาด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรม 

จึงจะสมควรกว่าที่เราจะมารุกไล่ติดตามพูดจายั่วยุให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมา

สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะก่อการวิวาทอาจถึงขั้นบาดเจ็บถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ปลอมบวช และ มีอาวุธ อาจเกิดอันตรายต่อชีวิติและทรัพย์สิน ของผู้ที่ต้องการทราบความจริงและใช้วิธีที่ไม่ชาญฉลาด อาจตกเป็นเหยื่อของผู้ปลอมบวชได้ 

#วิธีปฏิบัติต่อผู้ที่สวมใส่สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญว่าเป็นคนปลอมบวชควรดำเนินการดังนี้

1. ถ่ายรูปบุคคล หรือ ถ่ายคลิป  , สถานที่ , วันเวลา , แล้วแจ้ง " พระวินยาธิการในเขตใกล้เคียง  ( วัดทุกวัดในประเทศไทยที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ )

2. แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ( สถานีตำรวจ อื่นๆ )  ที่อย่ใกล้เคียง เพื่อติดตามตรวจสอบดำเนินการ 

#หมายเหตุ...

ทำเพียงแค่ 2 ขั้นตอนนี้ ก็เพียงพอแล้วอย่า ทำโดยพลการอย่างนี้อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต

เพราะผู้ปลอมบวชก็คือคนดีๆนี่แหละไม่ใช่พระหรือสมณะที่ผู้เป็นศักยบุตรในศาสนานี้ที่จะเจริญจิตเมตตาสำรวมระวังและอยู่บนหลักความประนีประนอม เนื่องด้วยเป็นผู้มีการฝึกอบรมมาแล้วในด้านพระธรรมวินัยและ ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดวิกฤต เป็นภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลอื่น


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

www.google.co.th

https://timeline.line.me/post/_dcxSjsVTrDPIUgJbZuH2PHOq3y3aFSjSqX3G0KE/1149808736304067789

แชร์