นักเรียนธรรมศาตร์คลองหลวง1500 คนเข้าอบรมค่ายคุณธรรม ที่มจร.

นักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี แบ่งเป็น ม.1 จำวน 800 คน และ ม.4 จำนวน 700 คน เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ที่ศูนวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย http://winne.ws/n16596

684 ผู้เข้าชม
share

ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 นักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี แบ่งเป็น ม.1 จำวน 800 คน และ ม.4 จำนวน 700 คน เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ที่ศูนวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระวิทยากรจากส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร และพระวิปัสสนาจารย์จากศูนวิปัสสนาธุระดำเนินการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ โดยจัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว

ต้องขอชื่นชมกับโครงการดี ๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นให้กับนักเรียน แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ชาญฉลาดของคณะครูอาจารย์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

http://www.banmuang.co.th/news/education/83763

แชร์