ปรากฏการณ์ 'ดวงอาทิตย์ทรงกลด' ทั่วฟ้ากรุงเทพฯ

กระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษประจำวันนี้ คือปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกลดเหนือท้องฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อช่วงใกล้เที่ยงวันนี้ http://winne.ws/n16783

732 ผู้เข้าชม
ปรากฏการณ์ 'ดวงอาทิตย์ทรงกลด' ทั่วฟ้ากรุงเทพฯ
ปรากฏการณ์ 'ดวงอาทิตย์ทรงกลด' ทั่วฟ้ากรุงเทพฯhttp://news.thaipbs.or.th/content/263924

ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกลด (Sun Halo) เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลกในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นล่างสุด และเป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมาก เมื่อมีอากาศเย็นจัด จนทำให้ละอองน้ำในอากาศ ณ เวลานั้นๆ แข็งตัวเป็นผลึกน้ำแข็งอนุภาคเล็กๆ จำนวนมหาศาลลอยอยู่บนท้องฟ้า เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงทำมุมกับเกล็ดน้ำแข็งอย่างเหมาะสม จะเกิดการหักเหและการสะท้อนของแสง ทำให้เกิดเป็นแถบสีรุ้ง (spectrum) คล้ายการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตก ดวงอาทิตย์ทรงกลดจะเกิดเป็นวงกลมหรือวงรีก็ได้ และอาจเกิดไม่เต็มวงก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของการกระจายตัวของผลึกน้ำแข็งในบรรยากาศ


ที่มาhttp://news.voicetv.co.th/thailand/503080.html

แชร์