กระทรวงแรงงานเล็งส่งอาชีพผู้ดูแลผู้สูงวัย ทำงานในญี่ปุ่นที่เป็นสังคมสูงวัยเต็มขั้น

ประชากรของญี่ปุ่นในปัจจุบันมีประชากรประมาณ 128 ล้านคน ประมาณร้อยละ 56 หรือ 72 ล้านคน มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จากประมาณการของ Japan Research Institute ทำให้นอกจากต้องผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ http://winne.ws/n16855

904 ผู้เข้าชม
กระทรวงแรงงานเล็งส่งอาชีพผู้ดูแลผู้สูงวัย ทำงานในญี่ปุ่นที่เป็นสังคมสูงวัยเต็มขั้นแหล่งภาพจาก Asian Inter Service

สังคมสูงวัยเป็นปัจจัยทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ กระทรวงแรงงานเล็งส่งอาชีพผู้ดูแลผู้สูงวัย ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นสังคมสูงวัยเต็มขั้น

ประชากรของญี่ปุ่นในปัจจุบันมีประชากรประมาณ 128 ล้านคน ประมาณร้อยละ 56 หรือ 72 ล้านคน มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จากประมาณการของ Japan Research Institute ทำให้นอกจากต้องผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังต้องการแรงงานที่ไปทำงานด้านดังกล่าวอีกด้วย

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงโอกาสใหม่ๆนี้ ว่าญี่ปุ่นถือเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และกำลังขาดแคลนแรงงานที่จะดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ดังนั้นวุฒิสภาญี่ปุ่น จึงผ่านร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมการอพยพอนุญาตให้ชาวต่างชาติ สามารถทำงานเป็นผู้ดูแลคนป่วยหรือคนชรา ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในประเทศญี่ปุ่นได้

สิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสาขาดังกล่าวทางนายธีรพล ชี้แจงว่า มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเป็น Smart Wellness – Long Stay กพร.จึงจับมือกับภาคเอกชนในประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาลและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ ณ อำเภอ ฟูจิ โดยมี สหกรณ์ Hatonoie ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางการญี่ปุ่นในการบริหารจัดการในเรื่องนี้

โดยก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2558-2559 กพร.ดำเนินการฝึกอบรมให้กับแรงงาน ไปแล้วกว่า 800 คน สำหรับปี 2560 ดำเนินการแล้ว 286 คน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมั่นใจว่าจะสร้างเม็ดเงินกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างมาก อีกทั้งมีผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นส่วนหนึ่งพำนักในประเทศไทย และประเทศไทยก็มีแนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้นถือเป็นการสร้างคนเพื่อรองรับสำหรับอนาคตด้วย

ที่มา: http://news.voicetv.co.th/business/503869.html

แชร์