ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย

ชาวท้องถิ่นในมลรัฐ จอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาแห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย กันเป็นจำนวนมาก http://winne.ws/n16968

840 ผู้เข้าชม
ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย

ชาวท้องถิ่นในมลรัฐ จอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาแห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย กันเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม ชาวท้องถิ่นกว่า 40 คนให้ความสนใจมาร่วมฝึกสมาธิ และรับฟังการแสดงธรรมจากพระภิกษุสามเณรในโครงการอบรมธรรมทายาท 

หลังจากที่พระอาจารย์ดร. นิโคลัส ฐานิสฺสโร ได้นำนั่งสมาธิเสร็จแล้ว พระภิกษุสามเณรธรรมทายาทได้หมุนเวียนมาแสดงธรรมสั้นๆ รูปละ 5 นาที โดยให้ชาวท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประเมินให้คะแนน กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมาก สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวท้องถิ่นหลายท่านสนใจอยากร่วมโครงการบวชในปีหน้า 

 At Georgia Meditation Center on July 5th, 2017 almost 40 participants joined the Wednesday Meditation Class. After Venerable Dr Nicholas Thanissaro guided meditation, the class had the pleasure to hear lessons in English given by newly ordained monks and novices. There were a total of 8 mini-Dhamma talks illustrating stories from the Dhammapada and offering valuable lessons for life. Besides impressing the local audience, the trainees are hoped to gain the confidence to return to their home states, centers and temples in the US soon as Dhamma representatives, to expand Dhammakaya teaching in English more widely.

Cr.USdhamma


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://timeline.line.me/post/_dUwj_2riAXRgDwEFmkfUWK-q59vbaqIfdHWuFJo/1149934816610049223

ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
ชาวอเมริกันตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา แห่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
แชร์