ศาลกาฬสินธุ์อบรมบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ระบบนิติธรรม

ศาลกาฬสินธุ์จัดอบรมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายใน จ.กาฬสินธุ์ http://winne.ws/n16976

319 ผู้เข้าชม
share

ศาลกาฬสินธุ์จัดอบรมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายใน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วน ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่และศาลอาญาทุจริตฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (6 ก.ค. 60) ที่โรงแรมชาร์ ลองบูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายใน จ.กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วน ร่วมอบรมสัมมนากว่า 500 คน

นายสถาบัน บุญเติม กล่าวว่า ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ อย่างเช่น ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ให้โทษ นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่ยังเกี่ยวกับศาลอาญาทุจริต ซึ่งการการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ระเบียบงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมใน จ.กาฬสินธุ์

ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557-2560  เป็นการประสานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบนิติธรรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลกาฬสินธุ์

ที่มา : http://workpointtv.com/news/40195

แชร์