นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผย ยินดีให้ความร่วมมือรัฐตรวจสอบการส่งออกข้าวไทย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสมาชิก ในเรื่องของการส่งออกข้าว ว่า มีความผิดปกติหรือไม่ หลังจาก มีคำสั่งศาลปกครองกลาง http://winne.ws/n17015

379 ผู้เข้าชม
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผย ยินดีให้ความร่วมมือรัฐตรวจสอบการส่งออกข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมให้ความร่วมมือรัฐตรวจเข้มผู้ส่งออก ป้องกันข้าวเข้าอุตฯเวียนขายในตลาด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสมาชิก ในเรื่องของการส่งออกข้าว ว่า มีความผิดปกติหรือไม่ หลังจาก มีคำสั่งศาลปกครองกลาง ให้กรมการค้าต่างประเทศ ชะลอการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งเป็นข้าวในกลุ่มที่ 2 และ 3 โดยเป็นข้าวที่ต้องประมูลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของทั้งคนและสัตว์ จำนวนกว่า 2.5 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทางหน่วยงานภาครัฐ มีความกังวล ถึงการนำข้าว จากทั้งสองกลุ่ม ที่บางส่วน สามารถนำไปแปรสภาพ ผสม และนำมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้ จะกลับเข้ามาปะปนในตลาด ส่งผลต่อราคาข้าวโดยรวม จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการร่วมตรวจสอบ อย่างเข้มงวด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบว่า มีการกระทำในลักษณะดังกล่าว

ที่มา: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=796140

แชร์