ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนัดสมาชิกประชุม กรณีพลังงานทดแทนไฟฟ้าในชุมชน

มีวาระสำคัญ คือ พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ รายงาน "การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน" http://winne.ws/n17028

485 ผู้เข้าชม
1.1พัน share
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนัดสมาชิกประชุม กรณีพลังงานทดแทนไฟฟ้าในชุมชนแหล่งภาพจาก reformvoice.com

สปท. เตรียมพิจารณารายงานการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรี ที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09.30 น. โดยมีวาระสำคัญ คือ พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ รายงาน "การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน" ที่มีข้อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน เพื่อให้มีการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าด้วยการเปิดโอกาสและเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน ซึ่งไม่ต้องให้รัฐจัดหาเงินมาซื้อไฟฟ้าในราคาพิเศษ

ส่วนรายงาน "การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน" เป็นการเสนอให้รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี กำหนดมาตรการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจทางภาษีให้กับภาคเอกชนที่มาร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC

ที่มา: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=796229

แชร์