ตอบคำถามผู้สงสัย กรณีพระใช้ facebook และสื่อโซเชี่ยลฯ

หากพระท่านใช้สื่อโซเชียลฯ ในทางที่ดีงาม สอนจริยธรรม ศีลธรรม และให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งดีเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปมิใช่หรือ? http://winne.ws/n17063

1.1 พัน ผู้เข้าชม
ตอบคำถามผู้สงสัย กรณีพระใช้ facebook และสื่อโซเชี่ยลฯ

มีกระแสข่าวออกมามากมายว่าพระไม่ควรใช้สื่อโซเชียล เจอบทความของเจ้าของนาปากกา "กวีวรรณ"ที่ออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งน่าสนใจ มาลองฟังกันดูค่ะ

ตอบคำถามผู้สงสัย กรณีพระใช้ facebook และสื่อโซเชี่ยลฯ

1.พระใช้ facebook ไม่ผิดหรือ?

ตอบ : ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่า ใช้ทำอะไร ถ้าใช้ในทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นบาปกลับเป็นบุญเพราะนำธรรมะมาสอนคนในสื่อเทคโนโลยี ที่คนสมัยใหม่มักไม่มีเวลาอ่านหนังสือธรรมะ ดังนั้นที่พระหรือวัดส่วนใหญ่เปิด facebook ขึ้นมาก็เพื่อให้ญาติโยมที่ไม่มีเวลา หรือมีเวลาส่วนใหญ่อยู่หน้าจอได้อ่านธรรมะทางออนไลน์ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หรือใช้แจ้งข่าวบุญ ร่วมบุญในกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ให้ญาติโยมได้ร่วมบุญ อนุโมทนาบุญร่วมกัน แต่ถ้าพระใช้ในทางที่ผิดเช่น ใช้ในทางลามกอนาจารก็เป็นกรรม และเป็นกรรมหนักด้วย

2.พระบวชแล้วทำไมไม่ละทางโลกโซเชี่ยลฯ

ตอบ : ต้องเข้าใจดังนี้ก่อนว่า พระท่านมีหลายประเภทเช่น พระนักปฏิบัติก็มี ท่านก็จะปลีกวิเวกออกไปจาริกเดินธุดงค์แบกกลดไปตามทางหรือเข้าป่าไปเลย

พระศึกษาปริยัติ ท่านก็จะเรียนตำราคัมภีร์พระไตรปิฎกเพียงอย่างเดียว เพื่อศึกษาและนำมาเผยแผ่ศาสนา

พระนักเผยแผ่ เช่น พระนักเทศน์ พระนักอบรม (จัดโครงการบวชพระ สามเณร อุบาสิกาแก้วฯ หรืออบรมธรรมะให้กับนักเรียน นักศึกษา)

พระธรรมฑูต ที่ถูกนิมนต์ไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อสอนธรรมะและประกาศศาสนา หรือพระที่ท่านเป็นพระนักเผยแผ่ท่านก็มีหลายวิธีเช่น ไปออกรายการโทรทัศน์ เขียนหนังสือ ทำBlog ,website ,facebook เกี่ยวกับธรรมะเป็นของตนเอง หรือของวัดทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็นการไม่ผิดที่นำธรรมะมาเผยแผ่ ยังดีกว่าสื่อลามกอนาจารมิใช่หรือ ให้คิดว่าเป็นบุญของเรา แม้เราไมมี่เวลาแต่พระท่านมาโปรดถึงที่หน้าจอ

3.ทำไมเพื่อนที่พระรับ add ไว้ จึงมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงด้วย?

ตอบ : หากว่าพระรับ add แต่ ผู้ชาย ก็เท่ากับว่าการเผยแผ่ธรรมะเป็นการจำกัดเพศ จำกัดบุคคล เพราะโยมสีกาที่เป็นผู้หญิงที่เขามีศรัทธา ขอ add ใน facebook ของพระ เขาก็อยากที่จะสนทนาธรรมะ แล้วอยากที่จะเป็นผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เหมือนกับผู้ชาย แต่หากกลับกันถ้าผู้ถามที่เป็นผู้ชายว่า ถ้าหากเขาไปเกิดเป็นผู้หญิงแล้วมีข้อจำกัดว่าไม่ให้พระแสดงธรรมะแก่เพศหญิง เขาเหล่านั้นอยากที่จะศึกษาธรรมะ แต่ถูกปิดโอกาส จะเป็นเช่นไร ดังนั้นให้บุคคลที่มีเนื้อที่ของใจอันน้อยนิด ทำใจให้กว้างขึ้น

4.แล้วพระเผยแผ่ทางสื่ออื่นไม่ได้หรือ?

ตอบ : ตามความจริงเผยแผ่ได้หลายทาง เช่น ทีวี การเทศน์ หรือออกหนังสือเป็นต้น แต่เราต้องมองความเป็นจริงว่า เราไปฟังธรรมะที่วัดกับพระทุกวัน หรือเรามีเวลาไปถือศีลที่วัดทุกวันหรือไม่? ดังนั้นการเผยแผ่พระพุทธศานาที่ตรงจุดและง่าย ให้กับเด็กเยาวชน หรือคนยุคใหม่ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี เช่น ทาง facebook live ออนไลน์เสวนาธรรมะเป็นต้น หากพระจะไปเช่าสถานี ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมาก หากพระให้คำปรึกษาโยมทางโทรศัพท์ ก็จะมีคนที่จิตอกุศล คิดไปต่าง ๆ นานาอีกว่าพระคุยกับใครเป็นชั่วโมง ดังนั้น การเผยแผ่ธรรมะ ต้องไม่เป็นการเดือดร้อนผู้เผยแผ่เองและผู้อื่นด้วย

5.ทำไมพระบางรูปจึงออนไลน์ facebook ดึก ๆ?

ตอบ : พระบางรูปท่านอาจอยู่ต่างประเทศ เวลาไม่ตรงกันจึงออนดึกได้ บางกรณีตอนเช้าต้องไปเรียน ปฎิบัติศาสนกิจ หรือมีกิจนิมนต์ถึงเย็น กลับมากว่าจะสรงน้ำ สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายจนดึก บางทีต้องหาข้อมูลงานทางอินเตอร์เน็ต จึงออนไลน์ facebook ในช่วงที่ยังไม่จำวัตรนั่นเอง ตีสามตีสี่ ก็ต้องตื่นมาทำวัตรสวดมนต์ บิณฑบาตตามปกติเป็นอย่างนี้ทุกวัน ดังนั้นเราจึงไม่ควรด่วนสรุปว่าทำไมท่านจึงยังไม่จำวัตรพักผ่อนเสียที่ ว่าทำไมท่านไม่ออนไลน์ facebook ในตอนกลางวัน คำตอบที่ตอบมานี้คงคลายข้อสงสัยอยู่ได้บ้าง

สรุปคือ หากพระท่านใช้สื่อโซเชียลฯ ในทางที่ดีงาม สอนจริยธรรม ศีลธรรม และให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งดีเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปมิใช่หรือ? แต่มีข้อที่น่าให้คิดว่าทำไม เมื่อพระออกมาในสื่อเผยแผ่ออนไลน์หรือโซเชี่ยลฯ จึงมีคนโจมตีมากมายทั้ง ๆ ที่ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ แก่คนทั่วไป แต่ทำไมสื่อลามกอนาจารมากมายที่เหตุของ กาม ตัณหา ราคะ ทำให้เกิดภัยสังคมมากมาย จึงมีคนส่วนน้อยที่ออกมาโจมตี หรือวันนี้ จริยธรรมในใจคนนั้นหายไป !!?

Cr.กวีวรรณ


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://timeline.line.me/post/_dUWPkLzJyRFENoPAjJ_RgIYAtXKg2RARn7JIbAs/1149976490309066836

ขออนุญาตนำข้อความของพระท่านมาให้เป็นข้อคิดกัน

ตอบคำถามผู้สงสัย กรณีพระใช้ facebook และสื่อโซเชี่ยลฯ
แชร์