องค์การ ‘ยูเนสโก’ พิจารณา ‘พระธาตุพนม’ เป็นแหล่งมรดกโลก

คณะทำงานมรดกโลกจะลงพื้นที่ศึกษารายละเอียดของพระธาตุพนม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 2 ปี ถึง 3 ปี เพื่อพิจารณาว่า พระธาตุพนมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม หรือไม่ http://winne.ws/n17107

962 ผู้เข้าชม
องค์การ ‘ยูเนสโก’ พิจารณา ‘พระธาตุพนม’ เป็นแหล่งมรดกโลก

พระธาตุพนมจะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

               วันที่ 13 ก.ค.60–จังหวัดนครพนม เตรียมจัดทำเอกสารนำเสนอให้ "พระธาตุพนม" เป็นแหล่งมรดกโลกใน 1 ปี หลังคณะกรรมการมรดกโลก บรรจุ"พระธาตุพนม" ไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกตามมติ-ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ที่เมืองคาร์คูฟ ประเทศโปแลนด์ เห็นชอบให้บรรจุ"พระธาตุพนม"จังหวัดนครพนม ไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก ตามที่ประเทศไทย นำเสนอ

               เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ทางจังหวัดนครพนม ต้องเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารการนำเสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งมรดกโลก ให้เสร็จ ภายใน 1 ปี

               จากนั้น คณะทำงานมรดกโลกจะลงพื้นที่ศึกษารายละเอียดของพระธาตุพนม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 2 ปี ถึง 3 ปี เพื่อพิจารณาว่า พระธาตุพนมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม หรือไม่

องค์การ ‘ยูเนสโก’ พิจารณา ‘พระธาตุพนม’ เป็นแหล่งมรดกโลก
องค์การ ‘ยูเนสโก’ พิจารณา ‘พระธาตุพนม’ เป็นแหล่งมรดกโลก
องค์การ ‘ยูเนสโก’ พิจารณา ‘พระธาตุพนม’ เป็นแหล่งมรดกโลก
องค์การ ‘ยูเนสโก’ พิจารณา ‘พระธาตุพนม’ เป็นแหล่งมรดกโลก
องค์การ ‘ยูเนสโก’ พิจารณา ‘พระธาตุพนม’ เป็นแหล่งมรดกโลก

ที่มา        :      Spring News      /      ท้องถิ่น      /      ทันเหตุการณ์      /     สังคม       

                         วันพฤหัส 13 กรกฎาคม 2560

แชร์