ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่

คณะอาจารย์ ,ครู และนักเรียน ม.1-ม.6 จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมกัน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อฉลองการสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์เสร็จ http://winne.ws/n17110

2.9 พัน ผู้เข้าชม
share

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คณะอาจารย์ ,ครู และนักเรียน ม.1-ม.6 จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมกัน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อฉลองการสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์  ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย

ที่มา : ภาพดีๆ ๐๗๒ , https://photoofdays.blogspot.com/2017/07/1-6-2000-11-2560.html

แชร์