เจ้าของเงินหรือใครกันควรเป็นผู้ตรวจสอบวัด ?

เรื่องการตรวจสอบบัญชีเงินวัดจำนวน 30,000 กว่าแห่งทั่วประเทศเป็นเรื่องที่ค่อนข้างผิดฝาผิดตัวหรือจะว่าเป็นเรื่องพิลึกพิลั่น ก็คงไม่ผิดที่ว่าเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวเพราะว่า รัฐบาลไม่ใช่เจ้าของเงินสร้างวัด ? http://winne.ws/n17153

710 ผู้เข้าชม
เจ้าของเงินหรือใครกันควรเป็นผู้ตรวจสอบวัด ?

เรื่องการตรวจสอบบัญชีเงินวัดจำนวน 30,000 กว่าแห่งทั่ว

ประเทศเป็นเรื่องที่ค่อนข้างผิดฝาผิดตัวหรือจะว่าเป็นเรื่อง

พิลึกพิลั่น  ก็คงไม่ผิด


ที่ว่าเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวเพราะว่า

1.รัฐบาลไม่ใช่เจ้าของเงินสร้างวัดและไม่ได้สร้างด้วยภาษี

ประชาชน แต่สร้างด้วยเงินบริจาคหรือทำบุญของผู้มีจิต

ศรัทธาต่อวัดนั้นๆ

และที่สำคัญยิ่งเหนือกว่าอื่นใดก็คือเจ้าของเงินคือประชาชน ที่เขาทำบุญ

ในวัดนั้นๆเขาก็ตรวจสอบกันตามปกติอยู่แล้ว ผู้อยากจะ

ตรวจสอบคงไม่เคยเข้าวัดจึงไม่รู้กลไกการตรวจสอบนี้ซึ่ง

มีอยู่แล้ว หากวัดนั้นใช้เงินไม่โปร่งใสหรือใช้ผิด

วัตถุประสงค์ คนบริจาคก็จะลงโทษกันเอง โดยอัตโนมัติ 

ด้วยการบริจาคน้อยลง หรือไม่บริจาคอีกเลย!!


บางวัดที่สร้างได้ใหญ่โตเป็นเงิน

จำนวน 100ล้าน1,000ล้านเป็นเพราะผู้บริจาคเขามั่นใจ เขา

เชื่อใจ ว่าเงินที่เขาบริจาค เป็นไปเพื่อประโยชน์ และ

ความเจริญของพระศาสนานั่นเอง

#ชาวบ้านเขาไม่ได้หูหนวกตาบอด

ที่จะไม่รู้ว่าสิ่งก่อสร้างแต่ละอย่างนั้น

ประมาณการที่ราคาเท่าไหร่  

ปัจจุบันช่างรับเหมารายย่อยในกรุงเทพฯนั้น

มีแต่คนบ้านนอกทั้งนั้น เชื่อมั้ยละ!!


2.เป็นการทำบาปพระโดยใช่เหตุ

ความจริงแล้วพระจำนวนไม่น้อยท่านสละทางโลกมาเพื่อมุ่ง

จะปฏิบัติธรรมให้เต็มที่แทนที่จะช่วยลดงานท่านลง

กลับเพิ่มภาระให้ท่านมากขึ้น นับเป็นการทำลายศาสนาอย่างหนึ่ง

#ทำลายอย่างไรอาจคิดไม่ถึง

การเป็นเจ้าอาวาสลำพังต้อนรับญาติ

โยมที่มาหาเพราะประสบทุกข์ ก็เสีย

เวลา  แทบไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแล้ว

ไหนยังต้องมาวุ่นวายกับเรื่องตัวเลข

บัญชีอีก จะเอาเวลาไหนปฏิบัติธรรม

#เมื่อมีเวลาปฏิบัติธรรมน้อยลง

โอกาสจะเป็นพระดี ก็น้อยลงไปด้วย

เพราะพระดีย่อมเกิดจากการขัดเกลา

จิตใจตัวเองให้สะอาด ด้วยการปฏิบัติ

ธรรม เมื่อพระดีมีน้อยลง หากเปรียบ

ต้นไม้คงเหมือนต้นไม้ที่มีรากเน่า จะ

ช่วยพยุงต้นให้ยืนได้อีกนานเท่าไร?

#ใครที่เพิ่มงานให้ท่านคนนั้นแหละ

คือเชื้อราทำให้รากพุทธศาสนาเน่า

สักวันต้องถูกเวรกรรมตามขบหัว!!

Cr. แผ่นดินพระพุทธเจ้า


ขอบคุณภาพและข้อมูบจาก

https://timeline.line.me/post/_dWwcMGocpq8pVttwXIZ1W0ES-DEc2i_imdp8Xms/1150000293402077073

แชร์