ตัวอ่อนหมูที่มีส่วนประกอบของสเต็มเซลส์มนุษย์

การทดลองนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างตัวอ่อนหมูที่มีส่วนประกอบของสเตมเซลส์มนุษย์เป็นครั้งแรกของโลก จะเป็นส่วนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะ http://winne.ws/n17162

371 ผู้เข้าชม
share

ประสบความสำเร็จ

          ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Gene Expression Laboratory ของ Salk Institute of Biological Studies สหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการสร้างตัวอ่อนหมูที่มีส่วนประกอบของสเตมเซลส์มนุษย์เป็นครั้งแรกของโลก

          สำหรับการทดลองนี้จะเป็นส่วนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้สเต็มเซลล์ของมนุษย์ที่โตเต็มวัย ฝังไว้ในตัวอ่อนของหมู และปล่อยให้มันเจริญเติบโตเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และตัวอ่อนจะถูกทำลายลงก่อนที่สัตว์ทดลองที่มีส่วนผสมกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์นี้ จะถือกำเนิดขึ้นมา

ที่มา                      :         สำรวจโลก      /      NextStep  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      /      MYSCI

Posted on        :         กรกฎาคม 11, 2560

 by                        :         admin

ตัวอ่อนหมูที่มีส่วนประกอบของสเต็มเซลส์มนุษย์

ตัวอ่อนหมูที่มีส่วนประกอบของสเต็มเซลส์มนุษย์

แชร์