เที่ยวห้างอิ่มบุญ! เทอร์มินอล21 โคราช จัดโครงการ “พุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคล”

ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วัน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรภาคีอีกหลายภาคส่วน ได้จัดทำโครงการ ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ภายใต้ชื่องาน "พุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคล" http://winne.ws/n17178

760 ผู้เข้าชม
เที่ยวห้างอิ่มบุญ! เทอร์มินอล21 โคราช จัดโครงการ “พุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคล”

ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วัน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรภาคีอีกหลายภาคส่วน ได้จัดทำโครงการ ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และ ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ภายใต้ชื่องาน "พุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคล"( สักการ 12 พระธาตุประจำปีทำความดีถวายพ่อหลวง) ตั้งแต่วันที่ 5 -19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราช 

โดยภายในงาน ได้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมการประกวดแข่งขันทางพระพุทธศาสนา ของน้องๆนักเรียน ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พิธีสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย/ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวโรกาส ปีอายุวัฒนมงคล ครบ 90 พรรษา ของพระองค์ท่าน พิธีทอดผ้าป่า 9 วัด พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

เที่ยวห้างอิ่มบุญ! เทอร์มินอล21 โคราช จัดโครงการ “พุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคล”

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมชมงาน เช่นนิทรรศการหล่อเทียน ของชาวจังหวัดนครราชสีมา นิทรรศการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การจัดบูธที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสร้างบุญกันอีกด้วย เช่น บูธตักบาตรพระอรหันต์ 108 พระองค์  บูธตักบาตรพระประจำวันเกิด  บูธทอดผ้าป่า 9 วัด  บูธหล่อเทียนตามปีนักษัตร เป็นต้น 

อีกทั้งภายในงาน ยังได้เนรมิต hall 2 ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วัน ให้เป็นโรงภาพยนตร์ 3 มิติ เบอร์ฉายภาพยนตร์ 3 มิติ 5 เรื่องควบ ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจ เข้ามารับชมภาพยนตร์สามมิติได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยการฉายแสดงภาพยนตร์นั้น จะมีการแสดงภาพยนตร์ทั้งหมด 4 รอบต่อวัน รอบที่ 1 เปิดใช้ตั้งแต่เวลา 11.00 น.รอบที่ 2 เปิดใช้ตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกา รอบที่ 3 เปิดฉายในเวลา 15 นาฬิกา และรอบที่ 4 เปิดใช้ในเวลา 18.00 น. กิจกรรมต่างๆภายในงาน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้พุทธศาสนิกชนที่ได้เข้ามาร่วมงาน มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะ ในช่วงเข้าพรรษา และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้สั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นภายในงานจึงได้รับการตอบรับ จากเยาวชน และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา อย่างมากมายจนทำให้ภายพื้นที่ภายใน hall 1 ที่ใช้จัดงาน ที่มีพื้นที่กว่า 3,300 ตรม. แคบลงไปถนัดตา

เที่ยวห้างอิ่มบุญ! เทอร์มินอล21 โคราช จัดโครงการ “พุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคล”
เที่ยวห้างอิ่มบุญ! เทอร์มินอล21 โคราช จัดโครงการ “พุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคล”
เที่ยวห้างอิ่มบุญ! เทอร์มินอล21 โคราช จัดโครงการ “พุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคล”

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากhttps://www.komkhao.com/content/12788/

แชร์