ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท

ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี http://winne.ws/n17200

1.3 พัน ผู้เข้าชม

ประมวลภาพ พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย

ทีมงานวินนิวส์ ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท

ที่มา : ภาพดีๆ 072 ,https://photoofdays.blogspot.com/2017/07/blog-post_54.html

ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
ชมภาพ..พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
แชร์