ว่อนเน็ต! แถลงการณ์พระสังฆาธิการ ร้องเปลี่ยนผอ.พศ. ชี้ทำให้สถาบันพุทธเสียหายรุนแรง

กลุ่มไลน์ของพระสังฆาธิการ กลุ่มคณะสงฆ์ต่างๆ รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายชาวพุทธ ได้มีการแชร์ว่อนแถลงการณ์ให้เปลี่ยนตัวผอ.พศ. เหตุ “พงศ์พร” มุ่งให้ข่าวทำวัด-สถาบันพุทธฯเสียหายรุนแรง http://winne.ws/n17209

6.5 พัน ผู้เข้าชม

แถลงการณ์พระสังฆาธิการ ต้านผอ.พศ.

ว่อนเน็ต! แถลงการณ์พระสังฆาธิการ ร้องเปลี่ยนผอ.พศ. ชี้ทำให้สถาบันพุทธเสียหายรุนแรง

วันนี้(17 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะกลุ่มไลน์ของพระสังฆาธิการ กลุ่มคณะสงฆ์ต่างๆ รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายชาวพุทธ ได้มีการแชร์ว่อนแถลงการณ์องค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ 2/2560 เรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนพัฒนาวัดและเงินอุดหนุนการศึกษาสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ความตอนหนึ่งว่า ตามที่พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทุจริตเงินอุดหนุนพัฒนาวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งฝ่ายธรรมยุต และมหานิกาย เสมือนเจ้าอาวาสวัดต่างๆ เป็นผู้ทุจริตโกงกินงบประมาณแผ่นดินดังกล่าวเสียเอง ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาบันพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม ทั้งที่ผลสอบข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฎ การให้ข่าวแบบคลุมเคลือ เหวี่ยงแหของผอ.พศ. แสดงถึงความบกพร่องอย่างรุนแรงด้านภาวะผู้นำ หลักธรรมาภิบาล และวุฒิภาวะในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทางพระพุทธศาสนา เห็นได้จาก การโยกย้ายข้าราชการของผอ.พศ. ที่มุ่งโยกย้ายข้าราชการผู้ปฏิบัติการมากกว่าที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีหลักฐานพัวพันกับการทุจริตคอรัปชั่น

ว่อนเน็ต! แถลงการณ์พระสังฆาธิการ ร้องเปลี่ยนผอ.พศ. ชี้ทำให้สถาบันพุทธเสียหายรุนแรง

พฤติการณ์ดังกล่าว กรรมการมหาเถรสมาคมระดับสมเด็จผู้ปกครองวัดที่ถูกพาดพิง และสมเด็จผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตั้งข้อสังเกตให้คำแนะนำแก้ปัญหาให้ถูกจุดให้รีบแก้ไขปัญหาภายในพศ.โดยเร็วมากกว่า มุ่งให้ข่าวสร้างความเสียหายต่อสถาบันพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม แม้ล่าสุดประมุขสงฆ์จะมีพระเมตตาห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวที่กำลังลุกลามบานปลายผ่านเลขานุการ แต่กลับเดินหน้าสร้างเครดิตให้ข่าวเชิงลบกับพระสงฆ์ คณะสงฆ์ และมหาเถรสมาคมอย่างต่อเนื่อง

ว่อนเน็ต! แถลงการณ์พระสังฆาธิการ ร้องเปลี่ยนผอ.พศ. ชี้ทำให้สถาบันพุทธเสียหายรุนแรง

ดังนั้น องค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทยจึงแถลงการณ์มาเพื่อให้ทุกวัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทุกแห่งภายในประเทศและต่างประเทศขึ้นป้ายไม่ขอรับเงินอุดหนุนใดๆจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำพศ.หรือผู้นำพศ.แสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในพศ.เชิงประจักษ์เสียก่อน โดยไม่กระทำเพียงหวังสร้างเครดิตให้แก่ตนเองเท่านั้น.


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

  https://www.dailynews.co.th/education/585791

www.google.co.th

แชร์