ผลงานประติมากรรมงานศิลปะจากผึ้ง เพื่อสื่อสารว่าผึ้งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ละเอียดอ่อนและอ่อนโยน

ผลงานประติมากรรม เอารังผึ้งเข้ามาเป็นองค์ประกอบ เพื่อสื่อสารว่าผึ้งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ละเอียดอ่อนและอ่อนโยน แม้แต่ในการสร้างรังที่มีโครงข่ายที่ไม่ยุ่งยาก แต่ทว่าแข็งแรงจนเรายังต้องเอามาเป็นโครงสร้างในชิ้นงานประดิษฐ์ของมนุษย์เองหลายอย่าง http://winne.ws/n17218

533 ผู้เข้าชม
share

เพื่อสื่อสารว่าผึ้งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ละเอียดอ่อนและอ่อนโยน

          Aganetha Dyck ศิลปินชาวแคนนาดา สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดยเอารังผึ้งเข้ามาเป็นองค์ประกอบ เพื่อสื่อสารว่าผึ้งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ละเอียดอ่อนและอ่อนโยน  แม้แต่ในการสร้างรังที่มีโครงข่ายที่ไม่ยุ่งยาก แต่ทว่าแข็งแรงจนเรายังต้องเอามาเป็นโครงสร้างในชิ้นงานประดิษฐ์ของมนุษย์เองหลายต่อหลายอย่าง

          เธอได้เลือกวัสดุเอามาทาน้ำผึ้ง หรือน้ำหวาน เพื่อที่จะล่อให้ผึ้งเข้ามาทำรังบนวัตถุนั้นๆ เมื่อมีผึ้งมาเริ่มทำรังเขาก็จะปล่อยให้ผึ้งสร้างบ้านบนวัตถุของเขาอย่างอิสระเสรี ผลงานที่ออกมาจะเป็นรังผึ้งห่อหุ้มวัตถุ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละชิ้นงาน ผลงานของเขาได้รับการย่องยกจากทั่วทุกมุมโลก

ที่มา                   :        สำรวจโลก      /     NextStep สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    /      Real Metro

Postedon      :         กรกฎาคม 11,2560

by                      :        admin  :  Jaguar

แชร์