ทึ่ง! สะพานข้ามแม่น้ำ แบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน ในชีวิตนี้

ช่วงศตวรรษที่ 17 มีป้อมปราการและคูเมืองจำนวนมากในเขตบราบันท์ตะวันตก ของเนเธอร์แลนด์ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของพวกสเปนและฝรั่งเศส ทำให้เกิดไอเดียการสร้างออกแบบสะพานที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ http://winne.ws/n17220

1.7 พัน ผู้เข้าชม
ทึ่ง! สะพานข้ามแม่น้ำ แบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน ในชีวิตนี้

ไอเดียการสร้างออกแบบสะพานที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

         ช่วงศตวรรษที่ 17 มีป้อมปราการและคูเมืองจำนวนมากในเขตบราบันท์ตะวันตก ของเนเธอร์แลนด์ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของพวกสเปนและฝรั่งเศส ป้อมปราการเหล่านี้ มีคูเมืองที่ค่อนข้างตื้นแต่ก็ยังลึกพอที่จะไม่ให้เดินเท้าลุยเข้าไปได้ แต่ก็ยังตื้นเกินไปที่จะลอยเรือเข้ามา

         ทำให้เกิดไอเดียการสร้างออกแบบสะพานที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ สะพานแห่งนี้มันมีเขื่อนอยู่สองฝั่งคู และเขื่อนนี่ก็ช่วยจัดการระดับน้ำให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ ถ้าเกิดฝนตกมากก็มีเครื่องปั๊มน้ำอยู่ใต้สะพาน ที่จะคอยช่วยไม่ให้ปริมาณน้ำมากเกินไป

ทึ่ง! สะพานข้ามแม่น้ำ แบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน ในชีวิตนี้
ทึ่ง! สะพานข้ามแม่น้ำ แบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน ในชีวิตนี้

ที่มา                   :        สำรวจโลก      /     NextStep สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    /      Real Metro

Postedon      :         กรกฎาคม 12,2560

by                      :        admin  :  Jaguar

แชร์