พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา 19 วัดศูนย์สาขา"และ“พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี"

คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ในต่างประเทศ จำนวนมาก เดินทางร่วม "พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 35 รูป 19 วัดศูนย์สาขา" “พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี ณ แกนกลางจักรแก้ว น้อมถวายเป็นพุทธบูชา" http://winne.ws/n17223

2.7 พัน ผู้เข้าชม
พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา 19 วัดศูนย์สาขา"และ“พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี"

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ในต่างประเทศ จำนวนมาก เดินทางร่วม "พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 35 รูป 19 วัดศูนย์สาขา" และ 

“พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี ณ แกนกลางจักรแก้ว น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออัญเชิญสถาปนาวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา” 


ณ วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา

พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา 19 วัดศูนย์สาขา"และ“พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี"
พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา 19 วัดศูนย์สาขา"และ“พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี"
พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา 19 วัดศูนย์สาขา"และ“พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี"
พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา 19 วัดศูนย์สาขา"และ“พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี"
พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา 19 วัดศูนย์สาขา"และ“พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี"
พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา 19 วัดศูนย์สาขา"และ“พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี"
พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา 19 วัดศูนย์สาขา"และ“พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี"
แชร์