พระสังฆาธิการทั่วประเทศตื่นตัวปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

“พระราชวรมุนี” เลขาฝ่ายศาสนศึกษามจร. ชี้ พระสังฆาธิการทั่วประเทศตื่นตัวปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา สู่การปฏิบัติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนทำแผนยุทธศาสตร์ให้ครบ 4 ภูมิภาค http://winne.ws/n17225

833 ผู้เข้าชม
พระสังฆาธิการทั่วประเทศตื่นตัวปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

วันนี้(17 ก.ค.)พระราชวรมุนี เลขานุการคณะกรรมกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ขณะนี้คณะสงฆ์และพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ตื่นตัวในการทำแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ โดยคณะสงฆ์ได้ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาไปแล้วจำนวน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน จะดำเนินการประชุมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติของคณะสงฆ์หนตะวันออก ในวันที่ 19 ก.ค.นี้

พระสังฆาธิการทั่วประเทศตื่นตัวปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
พระสังฆาธิการทั่วประเทศตื่นตัวปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

สิ่งที่คณะสงฆ์จะต้องดำเนินการให้เป็นเอกภาพ เช่น การปฏิรูปเรื่องการปกครอง ศาสนสมบัติ โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำบัญชีของวัด ฐานข้อมูลพระสงฆ์ในพื้นที่ เป็นต้น ดังนั้น พระสังฆาธิการระดับภาค จะต้องมีจัดทำแผนต้นแบบให้จังหวัดปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น ที่สำคัญกระแสปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากำลังมาแรง ส่งผลให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตื่นตัวเป็นอย่างมาก โดยได้ตรวจสอบข้อมูลไปทางเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว ให้ความเห็นตรงกันว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คือ ทางเลือกและทางรอดของคณะสงฆ์ไทย” พระราชวรมุนี กล่าว.


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

 https://www.dailynews.co.th/education/585887

www.google.co.th

แชร์