เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา

วัดพุทธนิวเจอร์ซี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมภาคฤดูร้อนจำนวน ๔ รูป มีสาธุชนมาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก http://winne.ws/n17230

1.0 พัน ผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วัดพุทธนิวเจอร์ซี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมภาคฤดูร้อนจำนวน ๔ รูป โดยพิธีได้เร่ิมตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. พระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส หลังจากนั้นกัลยาณมิตรยรรยง  ลิ้มเลิศวาที ได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 

จากนั้นกัลยาณมิตรยุพิน  ธรรมปรีชา ได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายโทรทัศน์แด่คณะสงฆ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานพระพุทธศาสนา และทุกท่านรวมทั้งนาคธรรมทายาทได้ใส่บาตรคณะสงฆ์เพื่อเอาบุญใหญ่ก่อนจะเข้าสู่พิธีบรรพชาในภาคบ่าย

เวลา ๑๓.๐๐ น. นาคธรรมทายาท ผู้ปกครองและคณะสาธุชนทุกท่านได้เวียนประทักษิณบริเวณลานธรรมก่อนเคลื่อนขบวนเข้าสู่โบสถ์ จากนั้นประธานกิตติมศักดิ์อุปถัมภ์งานบวช คือกัลยาณมิตรกฤต - กัลยาณมิตรวาสินี  อายุสุข ได้มอบผ้าไตรคุณธรรมให้กับนาคธรรมทายาทผู้ได้รับคัดเลือกว่ามีความประพฤติที่ดีงาม และเหมาะในโครงนี้

ในพิธีบรรพชานี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก กรรมการบริหารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มาเป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีบรรพชาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และน่าปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่ง

หลังพิธีบรรพชากัลยาณมิตรกฤต - กัลยาณมิตรวาสินี  อายุสุข ประธานกิตติมศักด์อุปถัมภ์งานบวช ได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรแด่คณะสงฆ์และสามเณร บุญใหญ่ในครั้งนี้วัดพุทธนิวเจอร์ซีขอนำมาฝากให้กับลูกพระธัมฯ ทั่วโลกได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน สาธุๆๆ

เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
เด็กในอเมริกา!!บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วันพุทธนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา

ขอบคุณภาพภาพดีๆ จาก : DIMC NJ

แชร์