ทึ่ง! การพรางตัวของตั๊กแตนรูปร่างคล้ายใบไม้

ปัจจุบันตั๊กแตนใบไม้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในด้านการป้องกันตัว โดยใช้เทคนิคการพรางตัว http://winne.ws/n17248

711 ผู้เข้าชม

กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ตั๊กแตนใบไม้เป็นแมลงที่ไม่ค่อยว่องไว มีการเคลื่อนที่ช้า และไม่กระโดด มีรูปร่างเหมือนใบไม้และลวดลายบนตัวที่เหมือนกับเส้นใบของใบไม้ ทำให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย

          ปัจจุบันตั๊กแตนใบไม้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในด้านการป้องกันตัว โดยใช้เทคนิคการพรางตัว

ที่มา                     :         สำรวจโลก      /      NextStep  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

Posted on        :         กรกฎาคม 14, 2560

 by                        :         admin

ทึ่ง! การพรางตัวของตั๊กแตนรูปร่างคล้ายใบไม้
ทึ่ง! การพรางตัวของตั๊กแตนรูปร่างคล้ายใบไม้
แชร์