๑๐ ความจริง ที่ลึกซึ้ง มิติของความจริงแท้ในชีวิตมนุษย์ ..ที่รอการพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง !!!

โปรดอ่าน ความจริง ๑๐ ประการนี้ อย่างเข้าใจ จะทราบว่า เป็น "สัจธรรม" มิใช่ความจริงแบบประเดี๋ยว ประด๋าว แต่ในแง่ของนักสร้างบารมี จะรู้ว่า ความจริงเหล่านี้ ลึกซึ้งเกินกว่า ที่บุคคลธรรมดามองเห็น ต้องสร้างความดี เพิ่มพูนในแต่ละภพชาติ http://winne.ws/n17461

114 ผู้เข้าชม
๑๐ ความจริง ที่ลึกซึ้ง มิติของความจริงแท้ในชีวิตมนุษย์ ..ที่รอการพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง !!!แหล่งภาพจาก วาไรตี้ - TeeNee.com

๑๐ ความจริง ที่ลึกซึ้ง มิติของความจริงแท้ในชีวิตมนุษย์ ..ที่รอการพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง !!!

       ๑. คนที่ จริงใจ ที่สุด จะคบเพื่อน น้อยที่สุด : 

       การคบกันของคนที่จริงใจที่สุด นั้น เขาจะคบกันแบบถึงก้นครัว คล้ายเป็นหุ้นส่วนชีวิตซึ่งกันและกัน ทั้งครอบครัว ต้องรับผิดชอบกันทั้งสองฝ่าย ตั้งแต่ตัดสินใจคบกัน จนกว่าจะตายจากกัน สมดังคำกล่าวที่ว่า เพื่อนกินนั้น หาง่าย เพื่อนตายหายาก ในแง่บุญบาป นั้นหมายถึง ต้องมีบุญบารมีที่เท่าเทียมกัน หรือใกล้เคียงกัน จึงคบกันได้นาน ดังตัวอย่าง พระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร ผู้ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันที่สุด เพราะสร้างบารมีมาด้วยกันหลายภพชาติ เป็นผู้ที่จริงใจกับตนเอง กับเพื่อนและชีวิตนั่นเอง มิใช่คบกันแค่ผิวเผินแบบทั่ว ๆ ไป 

       ๒. คนที่ ฉลาด ที่สุด  จะอวดฉลาด น้อยที่สุด : 

       ความฉลาดที่เขารอบรู้จะสอนให้เขารู้มากว่า แท้จริง ยังมีสิ่งอีกมากมายนัก ที่เรายังไม่รู้ จึงมีความรู้สึกว่า เขายังรู้น้อยอยู่เลย

       ๓. คนที่ เก่ง ที่สุด จะ หวงวิชา  น้อยที่สุด : 

       คนที่เก่ง มักคือรู้เอาตัวรอด เป็นยอดดี เขาจะรู้ว่า ความเก่งของเขานั้นได้มา จากการที่เขาเป็นผู้ให้ คือให้ความรู้ ให้วิชากับผู้อื่น ถ้าเขาอยากเก่งมากกว่านี้ เขาก็ควรจะให้มากกว่านี้ ขึ้นไปอีก ประดุจพระโพธิสัตว์ ที่สร้างบารมีด้วยการให้มากที่สุดแม้ชีวิต จนตรัสรู้ธรรมในที่สุดนั่นเอง

       ๔. คนที่ ใจกว้าง ที่สุด  จะทำดี เพื่อตัวเอง น้อยที่สุด : 

       ใจกว้างเพราะการมองเห็นความจริงของชีวิตมากกว่าคนใจแคบ ดังนั้น จึงทำให้เขารู้ว่า ทุกคนรักชีวิต และต้องการความช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน จะทำให้ตนเอง ไม่หวง และชอบที่จะให้มากกว่าเก็บไว้เพื่อตัวเอง

       ๕. คนที่เห็น ค่าตัวเอง ที่สุด จะเรียกร้อง จากคนอื่นน้อยที่สุด : 

       เพราะ เมื่อเรารู้จักตัวเองมากเท่าไร เราก็จะรู้จักผู้คนและสัตว์อื่น ๆ มากขึ้นเท่านั้น เพราะเราก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการเหมือน ๆ กัน จึงเห็นคุณค่าของผู้อื่น และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น และไม่รบกวนผู้อื่น เพราะเขาก็เป็นเหมือน ๆ เรา เช่นกัน

       ๖. คนที่ ผลงานดี ที่สุด จะวิจารณ์  น้อยที่สุด : 

       เมื่อเราเรียนรู้ว่า ผลงานที่ได้มานั้น เพราะความทุ่มเททำ อย่างเต็มที่ ดังนั้น ทุกคนก็จะมีความคิดว่า ของตนเองนั้นดีที่สุดเช่นกัน จึงไม่วิพากษ์วิจารณ์ ให้ผู้อื่นเสียกำลังใจ แต่ให้เขาคิดเอง จะดีกว่า และคอยช่วยผู้อื่นจะดีกว่า

       ๗. คนที่ พัฒนาเร็ว ที่สุด จะ อีโก้ น้อยที่สุด : 

        คนที่ชอบเรียนรู้และรักการพัฒนาตนเองในทุกด้าน จะเปิดใจยอมรับทั้งความผิดและความถูกต้อง มากที่สุด ดังนั้น จึงไม่กำแพงมาปิดกั้นที่เขาอยากจะได้ความรู้ จากผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ยอมโง่ เพื่อที่จะฉลาด นั่นเอง

       ๘. คนที่ เป็นอิสระ ที่สุด ..จะ แคร์ น้อยที่สุด : 

       ความอิสระ นี้ อาจหมายถึง อิสระ ทางจิตใจที่เป็นอิสระ จะรู้ว่า ทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติ เป็นธรรมดาของโลก ดังนั้น สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว ที่ได้รับผลกระทบ ย่อมเป็นเรื่องปกติของโลก หรือเรียกว่า โลกธรรม ๘ หรือเรียกว่า ทำใจตนเอง ไม่ให้ขึ้น-ลง ไปกับสิ่งที่มากระทบนั่นเอง ดังคำพูดของนักปฏิบัติธรรมที่กล่าวว่า "ใจต้องนิ่ง" แล้วความทุกข์จะไม่สามารถทำร้ายเราได้ หรือดังโอวาทของหลวงปู่วัดปากน้ำ ที่บอกไว้ว่า "ศัตรูตัวร้ายที่สุดของมนุษย์ คือ ความดีใจ ความเสียใจ ของเรานั่นแหละที่จะทำร้ายเราได้มากที่สุด" ในภาษาพระ ก็หมายถึง "อุเบกขา" นั่นเอง

       ๙. คนที่ รวย ที่สุด จะโอ้อวด น้อยที่สุด : 

       เมื่อเรามีมากที่สุดแล้ว ไม่จำเป็นต้องบอกใคร เขาก็เห็น เขาก็รู้ด้วยตาอยู่แล้ว เขารู้ด้วยการแสดงออกด้วยการให้ ที่ประชุมชนจะรับทราบได้นั่นเอง จึงไม่จำเป็นต้องไปบอกใคร ด้วยตัวเราเอง และเขาจะรู้ว่า ยิ่งให้จะยิ่งได้ อีกด้วย

       ๑๐. คนที่ มีความสุข ที่สุด จะใช้ชีวิตยุ่งยาก น้อยที่สุด : 

       ความสุขที่แท้จริง มาจากภายใน คือใจของเรา ที่มีความพอ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ไม่อิจฉา ไม่ริษยา ไม่อาฆาตแค้น พยาบาทใคร ๆ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้น ความพอ จึงใช้ชีวิตที่เรียบง่าย แบบพระโพธิสัตว์ ที่สร้างบารมีเช่นกัน

กระดิ่งช่อฟ้า

26 ก.ค. 2560

อ้างอิงข้อมูลจาก : เพจ "ภาษาญี่ปุ่นและสิ่งดีๆ"และ : https://www.facebook.com/VI.Kitichai/posts/1347243668667763

แชร์