เจ๋ง! ครั้งแรกของการฝึกอบรมมัคคุเทศก์มาตรฐานโลกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาต้นแบบมัคคุเทศก์สมรรถนะสูง โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ ผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนจากสมาคมสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก สร้างมัคคุเทศก์ต้นแบบ 24 คน http://winne.ws/n17589

38 ผู้เข้าชม
เจ๋ง! ครั้งแรกของการฝึกอบรมมัคคุเทศก์มาตรฐานโลกในประเทศไทย

ครั้งแรกของการฝึกอบรมมัคคุเทศก์มาตรฐานโลกในประเทศไทย 

โดยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนหนึ่งในกิจกรรม โครงการยกระดับการผลิตบุคลากร กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาต้นแบบมัคคุเทศก์สมรรถนะสูง โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ ผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนจากสมาคมสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก สร้างมัคคุเทศก์ต้นแบบ 24 คน

อาจารย์สร้อยนภา พันธุ์คง เลขาธิการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย WFTGA National Trainer สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาโครงการยกระดับการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของไทยให้มีความสามารถในการปรับตัวสู่ภูมิทัศน์การแข่งขันใหม่ในภูมิภาคอาเซียนได้ การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์สมรรถนะสูง นี้เรียกว่า คอร์ส HOT คือ Hands On Toursim นำเสนอวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ยืน เดิน นั่ง พูด เรามีวิธีการพูด มัคคุเทศก์เราเป็นทูตวัฒนธรรม ฉะนั้นโครงการนี้จะฝึกเบสิคทั้งหมดของการเป็นมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วทำให้สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่เขาทำมาผิดถูกแบบไหน แล้วเราก็เอาหลักวิชาการเข้าไปแก้ทุกคนมีความรู้สึกว่าดีมาก เขาไม่เคยทราบเลยว่าสิ่งที่เขาทำบางอันต้องแก้ไข แต่ส่วนใหญ่แล้ว 60-70% ทำได้ดีแล้ว”

“ในการฝึกอบรม นอกจากภาคทฤษฎีแล้วยังมีการ ฝึกอบรมภาคปฏิบัติจริง การปฏิบัติงงานในรถโค้ช การนำเสนอให้กับลูกทัวร์ต้องทำอย่างไร รวมถึงมารยาท จริยธรรม ซึ่งรับรองได้ว่าหลังจากที่โครงการนี้เสร็จสิ้นมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการจะนำเอาความรู้ในระดับสากลที่ได้ไปถ่ายทอดอย่างถูกต้อง นั่นหมายถึงเราจะได้มัคคุเทศก์ต้นแบบอีก 24 คน แต่เขาจะไปเป็นผู้ฝึกอบรมให้มัคคุเทศก์ยังไม่ได้ เพราะยังไม่มี License ที่จะฝึกให้กับมัคคุเทศก์ สำหรับโครงการต่อไปเราจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านโครงการนี้ไปฝึกอบรมต่อเพื่อพัฒนาเป็นเทรนเนอร์ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ได้เพียง 3 คนเท่านั้น”

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ นับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ อันจะนำมาซึ่งรายได้จำนวนมากที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ที่มา: https://www.facebook.com/MaejoUniversity/posts/1475889595780855

เจ๋ง! ครั้งแรกของการฝึกอบรมมัคคุเทศก์มาตรฐานโลกในประเทศไทย
เจ๋ง! ครั้งแรกของการฝึกอบรมมัคคุเทศก์มาตรฐานโลกในประเทศไทย
เจ๋ง! ครั้งแรกของการฝึกอบรมมัคคุเทศก์มาตรฐานโลกในประเทศไทย
เจ๋ง! ครั้งแรกของการฝึกอบรมมัคคุเทศก์มาตรฐานโลกในประเทศไทย
แชร์