วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!

ชาวอเมริกันให้ความสนใจไปปฏิบัตธรรม Weekend Retreat ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ Lifebridge Sanctually, New York หลายคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี http://winne.ws/n17634

541 ผู้เข้าชม

วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ Lifebridge Sanctually, New York เป็นสุดสัปดาห์ที่ทุกท่านได้พักผ่อนร่างกายท่ามกลางสถานที่สวยงามและธรรมชาติที่สดชื่น และพักผ่อนจิตใจผ่านการปฏิบัติสมาธิ เรียนรู้เรื่องเทคนิคและวิธีการวางใจที่ถูกต้อง รวมถึงความรู้ธรรมะเบื้องต้น เช่น ศีล กิเลส นิวรณ์ เป็นต้น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาวิเทศเป็นพระอาจารย์พิเศษ หลายคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี และบอกจะมาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยทุกปี

วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!
วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!
วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!
วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!
วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!
วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!
วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!
วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!
วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!

ขอบคุณภาพดีๆจาก : DIMC

แชร์