วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat !!!

ชาวอเมริกันให้ความสนใจไปปฏิบัตธรรม Weekend Retreat ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ Lifebridge Sanctually, New York หลายคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี http://winne.ws/n17634

429 ผู้เข้าชม
share

วัดพุทธนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวอเมริกัน Weekend Retreat ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ Lifebridge Sanctually, New York เป็นสุดสัปดาห์ที่ทุกท่านได้พักผ่อนร่างกายท่ามกลางสถานที่สวยงามและธรรมชาติที่สดชื่น และพักผ่อนจิตใจผ่านการปฏิบัติสมาธิ เรียนรู้เรื่องเทคนิคและวิธีการวางใจที่ถูกต้อง รวมถึงความรู้ธรรมะเบื้องต้น เช่น ศีล กิเลส นิวรณ์ เป็นต้น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาวิเทศเป็นพระอาจารย์พิเศษ หลายคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี และบอกจะมาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยทุกปี

ขอบคุณภาพดีๆจาก : DIMC

แชร์