เลขาฯ สมาคมเซอร์เวย์เยอร์ ยืนยันการตรวจสอบคุณภาพข้าวของคณะทำงานตรวจสอบข้าว"ไม่ถูกต้อง"

เลขาฯ สมาคมเซอร์เวย์เยอร์ ยืนยันการตรวจสอบคุณภาพข้าวของคณะทำงานตรวจสอบข้าว 100 ชุด เมื่อปี 2557 ไม่ถูกต้อง หลังพบคู่มือที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าฯ ใช้อบรมคณะทำงานตรวจสอบข้าวมีความคลาดเคลื่อน http://winne.ws/n17667

4.9 พัน ผู้เข้าชม
เลขาฯ สมาคมเซอร์เวย์เยอร์ ยืนยันการตรวจสอบคุณภาพข้าวของคณะทำงานตรวจสอบข้าว"ไม่ถูกต้อง"

   
 

นายวินัย วารมา เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรไทย หรือ เซอร์เวย์เยอร์ กล่าวว่า การตรวจสอบเพื่อคัดแยกคุณภาพข้าว ของคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐ จำนวน 100 ชุด ซึ่งผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นั้นไม่ถูกต้อง หลังพบคู่มือการอบรมที่ระบุการเก็บตัวอย่างข้าวเพียงร้อยละ 3 จากจำนวนทั้งหมด ซึ่งขัดแย้งกับ

หลักเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้เก็บตัวอย่างข้าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนกระสอบทั้งหมด จึงทำให้ผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ออกมา ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะเป็นการเก็บตัวอย่างที่ผิดพลาด ตั้งแต่ต้น  

นายวินัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สมาคมเซอร์เวย์เยอร์ , สำนักงานมาตรฐานสินค้า และบริษัท บรูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านการประเมิน และให้ใบรับรองด้านสุขภาพคุณภาพความปลอดภัยระดับโลก ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวที่คลังข้าว เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ผลการตรวจสอบ พบว่า คุณภาพข้าวผ่านมาตรฐาน สามารถนำไปบริโภคได้  สวนทางกับผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าฯ ที่ระบุว่าเป็นข้าวเสีย ไม่สามารถบริโภคได้  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ภายหลังสมาคมเซอร์เวย์เยอร์ สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวในคลังไปไม่นาน ก็มีเอกสารส่งมาถึงเจ้าของคลัง ระบุห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกหรือผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เก็บตัวอย่างข้าวตลอดระยะเวลาการขนย้าย สมาคมฯ จึงตั้งข้อสังเกตุว่าเหตุใดถึงระบุเช่นนี้ เพราะเป็นหน้าที่ ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบให้กับสมาชิก 

ส่วนกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันว่า จะยึดผลการตรวจข้าวในปี 2557 และจะไม่ตรวจสอบคุณภาพข้าวซ้ำอีกครั้ง นายวินัย มองว่า ไม่ถูกต้องเพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์เอง ที่ระบุว่าการรับรองคุณภาพตัวอย่างข้าวนั้น จะรับรองได้ไม่เกิน 6 เดือน หากเลยช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องนำตัวอย่างข้าวมาตรวจสอบใหม่ เพราะข้าวจะเปลี่ยนแปลงตามกายภาพ   

จึงเสนอรัฐบาลเปิดโอกาสให้ สำนักงานมาตรฐานสินค้า , เซอร์เวย์เยอร์ บริษัทเอกชนที่ตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานของไทย และทุกภาคส่วน ร่วมตรวจสอบคุณภาพข้าวในขณะที่มีการจ่ายออกจากคลัง ให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และพลังงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของคลัง และไม่ทำให้รัฐบาลเสียประโยชน์ด้วย 


ขอบคุณข้อมูลจากhttp://news.voicetv.co.th/business/512416.html

แชร์