ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน

ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุสงฆ์ และว่าที่สามเณร ในต่างแดน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส. ณ เมืองบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน. ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ. http://winne.ws/n17681

606 ผู้เข้าชม
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน

ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุสงฆ์ และว่าที่สามเณร ในต่างแดน 

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส.      

ณ เมืองบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน  

ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

ปฏิบัติศาสนกิจ ได้สงบเสงี่ยม สง่างาม น่าเลื่อมใสศรัทธา ต่อผู้ปกครองและผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ไปชมพร้อมกันเลยครับ

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ

ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
ชมภาพประทับใจ กับเนื้อนาบุญของโลก : คณะพระภิกษุและว่าที่สามเณร ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน
แชร์