ร่วมอนุโมทนา!..ม.ขอนแก่น จัดตักบาตรรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 54 นำอาหารแห้งช่วยน้ำท่วม

วันที่ 29 ก.ค. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์กรนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชมรมคอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ ร่วมแรงร่วมใจจัดพิธีตักบาตรร่วมกัน เพื่อนำอาหารแห้งช่วยผู้ถูกน้ำท่วม http://winne.ws/n17691

3.0 พัน ผู้เข้าชม
ร่วมอนุโมทนา!..ม.ขอนแก่น จัดตักบาตรรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 54 นำอาหารแห้งช่วยน้ำท่วม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตักบาตรรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 54

วันที่ 29 ก.ค. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์กรนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม  ชมรมคอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ ร่วมแรงร่วมใจจัดพิธีตักบาตรร่วมกัน เนื่องในพิธีรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54 

นักศึกษามาร่วมงานกว่า 5,000 คน พร้อมคณะอาจารย์ และคณะสงฆ์จำนวนมาก 

ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา: https://pantip.com/topic/36729842

ร่วมอนุโมทนา!..ม.ขอนแก่น จัดตักบาตรรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 54 นำอาหารแห้งช่วยน้ำท่วม
ร่วมอนุโมทนา!..ม.ขอนแก่น จัดตักบาตรรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 54 นำอาหารแห้งช่วยน้ำท่วม
ร่วมอนุโมทนา!..ม.ขอนแก่น จัดตักบาตรรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 54 นำอาหารแห้งช่วยน้ำท่วม
ร่วมอนุโมทนา!..ม.ขอนแก่น จัดตักบาตรรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 54 นำอาหารแห้งช่วยน้ำท่วม
ร่วมอนุโมทนา!..ม.ขอนแก่น จัดตักบาตรรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 54 นำอาหารแห้งช่วยน้ำท่วม
แชร์