ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันสามเณรอินเตอร์ 20 สิงหาคมนี้

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันสามเณรอินเตอร์ 20 สิงหาคมนี้ ที่ห้องสัมมนา 7 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศ http://winne.ws/n17700

410 ผู้เข้าชม

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันสามเณรอินเตอร์  20 สิงหาคมนี้ ที่ห้องสัมมนา 7 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ร่วมพิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศแด่พระภิกษุสามเณร ในต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม 09-2446-6916

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันสามเณรอินเตอร์  20 สิงหาคมนี้
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันสามเณรอินเตอร์  20 สิงหาคมนี้
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันสามเณรอินเตอร์  20 สิงหาคมนี้
แชร์