ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์

ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระภิกษุสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร จำนวน 7 รูป ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ตรงกับวันสมาธิโลก จะถึงกำหนดเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ http://winne.ws/n17721

1.4 พัน ผู้เข้าชม
ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์

ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระภิกษุสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร จำนวน 7 รูป ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ตรงกับวันสมาธิโลก จะถึงกำหนดเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 

นำโดย พระครูสมุห์เสรี สิริสัมปันโน เจ้าวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ 

WAT PHRA DHAMMAKAYA MANCHESTER NORTH WEST CENTRE FOR BUDDHIST MADITATION 233A Edgeley Road,Stockport,SK3 0TL United Kingdom, 

Call +44 161 425 5205 , +44 749 953 0019

ขอบคุณภาพและข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
ชมกิจวัตรอันงดงาม ของพระสงฆ์ไทยกับบทฝึกว่าที่สามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
แชร์