"มจร"ลงช่วยน้ำท่วมพบ"วัด-นาข้าว"จมบาดาลอื้อ

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เปิดเผยว่าจากที่ลงพื้นที่ได้พบข้อเท็จจริงพบว่า วัดและหมู่บ้านพร้อมกับทุ่งนาข้าวที่กำลังเขียวขจีต้องจมอยู่ในน้ำกลายเป็นเมืองบาดาลไปแล้วในเวลานี้ สำหรับชาวนาที่ทำนาเป็นอาชีพนั้น บัดนี้นาข้าวล่มจมเสียหายย่อยยับ http://winne.ws/n17757

463 ผู้เข้าชม
"มจร"ลงช่วยน้ำท่วมพบ"วัด-นาข้าว"จมบาดาลอื้อ

วันที่ 7 ส.ค.2560 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)  เปิดเผยว่า ภายหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้อาตมาและคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า มจร พธบ.รุ่น 36 เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภตปัจจัย บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือวัดและประชาชน เบื้องต้น ช่วยในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น

จากที่ลงพื้นที่ได้พบข้อเท็จจริงพบว่า วัดและหมู่บ้านพร้อมกับทุ่งนาข้าวที่กำลังเขียวขจีต้องจมอยู่ในน้ำกลายเป็นเมืองบาดาลไปแล้วในเวลานี้ สำหรับชาวนาที่ทำนาเป็นอาชีพนั้น บัดนี้นาข้าวล่มจมเสียหายย่อยยับ จากนี้ไปชาวนาเหล่านี้จะดำรงชีพอย่างไร ต้องซื้อข้าวสารตลอดปีหรือไร เป็นคำถามที่ไม่รู้ว่าใครจะตอบและรับผิดชอบ การที่คณะผู้บริหาร มจร ขึ้นไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นในครั้งนี้ท่านอธิการบดีได้ให้นโยบาย ต่อจากนี้ไป ดังนี้
      

1. ให้ระดมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแบบนี้อีกรอบหนึ่งในเร็วๆนี้ (กำลังกำหนดวัน)   

2. ในระยะกลางให้ระดมช่วยเหลือวัดที่ถูกน้ำท่วมซึ่งหลายวัดมีความเดือดร้อนมาก

 3. มอบหมายให้วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ให้นิสิตลงสำรวจวัดและหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายภายหลังน้ำท่วมเพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรและยั่งยืน(ทำเป็นข้อเสนอเชิงวิชาการเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้)  

4. ให้วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือในระยะยาวเช่น น้ำลดแล้วจะบูรณซ่อมแซมอย่างไร ส่วนใหนภาครัฐ เอกชนหรือวัดอื่นๆจะช่วยเหลือกันได้ ถนนหนทางจะประสานหน่วยงานกับหน่วยงานใดในเข้าไปซ่อมแซมเป็นต้น
       

ทั้งหมดคือบทบาทของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวในเวลานี้

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากhttp://www.banmuang.co.th/news/region/87516

แชร์