ครม.อนุมัติแล้ว ! ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของบกลางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทบน้ำท่วมจากพายุตาลัสและเซินกาแล้ว 3,000 บาทต่อครัวเรือน http://winne.ws/n17816

471 ผู้เข้าชม
ครม.อนุมัติแล้ว ! ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของบกลางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทบน้ำท่วมจากพายุตาลัสและเซินกาแล้ว 3,000 บาทต่อครัวเรือน

วันนี้ (8 ส.ค. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติงบกลางปี 2560 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินในวงเงิน 1,685 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ซึ่งส่วนมากอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 36 จังหวัด กว่า 5 แสนครัวเรือน โดยจะได้รับครัวเรือนละ 3,000 บาท

ครม.อนุมัติแล้ว ! ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

นายณัฐพรกล่าวต่อว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ดำเนินชีวิตและสามารถนำไปชำระหนี้ได้ ผู้ที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสและพายุเซินกา เป็นขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประกอบกิจกรรมทางการเกษตรในช่วงที่ผ่านมา ตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่จะเกิดอุทกภัยเท่านั้น 

ครม.อนุมัติแล้ว ! ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

หากเกษตรกรรายใดประกอบกิจกรรมทางการเกษตรมากกว่า 1 ด้าน และได้รับผลกระทบ จะต้องเลือกว่าจะได้รับการช่วยเหลือเพียงด้านใด 1 ด้านเท่านั้น โดยมีคณะกรรมการระดับหมูบ้านชุมชนเป็นผู่รับรองคุณสมบัติของเกษตรกร คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันนี้ (8 ส.ค. 60)

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : http://www.workpointtv.com/news/45763

แชร์