พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล

พระนิสิต สามเณร DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล http://winne.ws/n17850

450 ผู้เข้าชม

พระนิสิต สามเณร DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล

หลวงพี่และทีมงาน CTDM ได้มีโอกาสต้อนรับ ถวายความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนา และเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ แด่ท่านที่มาในวันนี้

พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก : Puri

แชร์