พระนิสิต ส.ณ. DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล

พระนิสิต สามเณร DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล http://winne.ws/n17850

728 ผู้เข้าชม
share

พระนิสิต สามเณร DCI และคณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านไอทีที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล

หลวงพี่และทีมงาน CTDM ได้มีโอกาสต้อนรับ ถวายความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนา และเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ แด่ท่านที่มาในวันนี้

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก : Puri

แชร์