สภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา

สภาจัดพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร พร้อมกล่าวอาศิรวาท ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ http://winne.ws/n17868

307 ผู้เข้าชม

         นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร พร้อมกล่าวอาศิรวาท และลงนามถวายพระพร ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดขึ้น ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพร้อมเพรียง

          โดย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ก่อนกล่าวอาศิรวาท และลงนามถวายพระพร โดยเปิดให้ผู้ร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรอีกด้วย

แชร์