เจ้าคุณพิพิธ’ แต่งกลอน ‘มาลัยวันแม่’ เปรียบความกตัญญูเป็นเส้นด้ายร้อยมะลิดุจนมแม่

โดยเปรียบความกตัญญูกตเวที เป็นเสมือนเส้นด้ายร้อยดอกมะลิตูม ซึ่งประดุจนมของมารดาที่ให้ลูกดื่มกินตั้งแต่เป็นทารก http://winne.ws/n17870

558 ผู้เข้าชม
share

เมื่อวันที่  10 สิงหาคม พระเทพปฏิภาณวาที หรือ เจ้าคุณพิธ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ได้แต่งบทกลอนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีชื่อว่า มาลัยไหว้แม่ มีเนื้อหาเทิดทูนพระคุณของแม่ โดยเปรียบความกตัญญูกตเวที เป็นเสมือนเส้นด้ายร้อยดอกมะลิตูม ซึ่งประดุจนมของมารดาที่ให้ลูกดื่มกินตั้งแต่เป็นทารก

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก https://www.matichon.co.th/news/624188

แชร์